Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
FOTO: www.succes.ro

ORDIN: Comercianții de pâine, produse de panificaţie şi patiserie, obligaţi să informeze consumatorii dacă folosesc produse congelate

FOTO: www.succes.roÎncepând cu data de 20 Octombrie 2016, intră în vigoare prevederile Ordinului nr. 183/2016 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate.

Mai exact, conform art. 3 al Ordinului: „Operatorii economici care comercializează către populaţie pâine, produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, precum şi unităţile de restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate au obligaţia de a informa consumatorii prin afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea, după caz, pe un afiş, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori altele asemenea, ce însoţesc produsul, cu menţiunea „produs/din produs decongelat”.”

Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, a declarat că acesta este „un pas important în informarea consumatorilor români, pentru a putea decide în cunoştinţă de cauză, mai ales în unitățile tip restaurante, patiserii etc., unde, de multe ori, găsim mențiunea „produse proaspete”. Astfel se va putea face o diferență clară între produsele congelate și cele cu adevărat proaspete.”.