Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputatul Vasile Cocoş, ales în Comisia pentru Controlul Bugetelor Curţii de Conturi a României

Printr-o hotărâre adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 3 iulie 2018, deputatul Vasile Cocoș a fost desemnat să facă parte din Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi a României. Pentru prima dată în România, activitatea Curții de Conturi va fi controlată de către Parlamentul României, prin intermediul acestei Comisii.

Desemnarea deputatului Vasile Cocoș în această Comisie s-a datorat, printre altele, unei îndelungate experiențe în managementul financiar-contabil, acesta fiind un experimentat auditor financiar, expert contabil și evaluator.

Conform art. 3 din această Hotărâre, Comisia va functiona până la sfârșitul legislaturii parlamentare 2016 – 2020. Principala atribuție a acestei comisii va fi verificarea execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi a României, iar rapoartele întocmite se vor pune la dispoziția grupurilor parlamentare în vederea supunerii dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.