Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DEPUTAT VASILE COCOŞ: Raport de activitate în 2017

Iată că a trecut mai bine de un an de când deputatul PSD Vasile Cocoş ne reprezintă în Camera Deputaților din Parlamentul României, timp în care s-a străduit să facă auzite problemele Vâlcii la București și să găsească soluții la chestiunile cu care, cu toții, ne confruntăm.

Deputatul Vasile Cocoş a lucrat, alături de colegii lui social-democraţi, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ din țara noastră. A inițiat 55 de propuneri legislative din care 1 a devenit deja lege, printre care amintim: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale; Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat; Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale; Propunere legislativă privind exploatarea si comercializarea masei lemnoase; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale; Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A. ; Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe langă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie; Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino ” în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii; Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia; Propunere legislativă privind marcarea calităţii produselor la comisii; Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional; Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană ; Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane la Senat; Propunere legislativă privind Legea muntelui.

De asemenea, a avut 10 luări de cuvânt în plenul Parlamentului şi a susţinut 8 declaraţii politice.