Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputat OVIDIU POPA, implicat în modificarea Legii pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Deputatul PSD Ovidiu Popa a fost unul dintre participanții activi la dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Iată poziția sa: ”Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; PL-x 688/2018.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Guvernul a transmis un punct de vedere asupra iniţiativei legislative, în sensul că Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acesteia.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, prin adăugarea la categoriile de membri ai Congresului avocaţilor a unui delegat al Casei de Asigurări a Avocaţilor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare”.