Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputat Daniela Oteșanu, precizări privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind circulaţia pe drumurile publice

Într-o recentă ședință a Camerei Deputaților, Daniela Oteșanu, deputat de Vâlcea, a prezentat informații cu privire la Raportul asupra Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

„Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul instituirii unor obligaţii, în sarcina anumitor autorităţi şi instituţii publice, în scopul dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Consiliul Economic şi Social la fel. Comisia pentru drepturile omului a avizat şi ea favorabil. Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi, ai Comisiei pentru apărare şi ai Comisiei pentru industrii au propus un raport preliminar de respingere. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative”, a explicat Daniela Oteșanu.

În context, este de amintit și faptul că, în conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru apărare şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, trimisă cu adresa Pl-x 340 din 4 iunie 2020. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.