Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APEL CĂTRE CONSILIERII LOCALI: Iulian Voicu nu acceptă excluderea din PPDD

Prin intermediul unei informări către consilierii locali, proaspătul exmatriculat din PPDD, Iulian Voicu, încearcă să-i convingă pe aceştia să nu voteze în şedinţa de joi, 27 februarie a.c. excluderea sa din Consiliul Local al primăriei municipiului Rm. Vâlcea. Voicu consideră măsura luată de preşedintele interimar Marian Cristinel drept una nelegală, nestatutară şi prematură. Avocat de meserie şi după cum se vede, bun stăpânitor al limbii române, scrisă şi vorbită, Iulian Voicu argumentează puternic motivele pentru care nu ar trebui exclus din Consiliu Local. „Art. 12 pct. 4 din Statutul PP-DD spune clar că excluderea unui membru de partid îşi produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii de excludere. Art. 19 punctul. 4 din Statutul PP-DD menţionează că hotărârea Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii asupra contestaţiei cu privire la hotărârea de excludere are caracter definitiv. În această situaţie până la momentul hotărârii Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii excluderea nu-şi produce efecte, conform art. 12 punct 4 din Statutul PP-DD iar eu am calitatea de membru PP-DD în continuare. Art. 9 pct. h1 din Legea 393/2004 a aleşilor locali spune că încetează mandatul de consilier local la momentul pierderii calităţii de membru al partidului deci pentru PP-DD, conform Statutului, la momentul hotărârii Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii asupra contestaţiei. Luni 24.02.2014, în termen legal, am trimis prin poştă cu confirmare de primire şi valoare declarată, Contestaţie la Hotărârea 15.02.2014, de excludere a subsemnatului la Comisia Naţională de Statut, Etică şi Litigii a PP-DD urmând a fi fixat un termen pentru audierea mea” – precizează Iulian Voicu în adresa sa către colegii din Consiliu Local.