Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Răsturnare de situaţie în dosarul CET Govora: BORZA nu mai este administrator judiciar

În urmă cu puţin timp, la Tribunalul Vâlcea, magistraţii au admis cererea formulată de creditorii Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti şi SC BICA SRL şi în consecinţă a dispus anularea hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC CET GOVORA SA din data de 18 iulie 2016. În concluzie firma Euro Insol a lui Remus Borza nu mai deţine calitatea de administrator judiciar pentru SC CET GOVORA SA.

Iată hotărârea judecătorească dată de Tribunalul Vâlcea:

“Admite excepţia lipsei de interes formulată de către administratorul judiciar Euro Insol şi în consecinţă respinge ca lipsită de interes cererea formulată de creditoarea SC BICA SRL privind anularea hotărârii Adunării Creditorilor din data de 22 iulie 2016. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditoarei Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti, admite cererea formulată de creditorii Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti şi SC BICA SRL, şi în consecinţă dispune anularea hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC CET GOVORA SA din data de 18 iulie 2016, publicată în BPI nr. 14411 din 28 iulie 2016, cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin BPI, pronunţată astăzi 28 septembrie 2016.”

Iată şi procesul verbal al şedinţei adunării creditorilor Cet Govora S.A

“Încheiat astăzi, 28.07.2016, la sediul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1 Subscrisa, Euro Insol SPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei CET GOVORA S.A., persoana juridică română cu sediul în Municipiul Rm. Vâlcea, conform Încheierii pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a Civilă la data de 09.05.2016 în dosarul nr. 1396/90/2016, în temeiul art. 47 şi urm. din Legea nr. 85/2014, a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru data de 28.07.2016, ora 11:00, la sediul CET GOVORA S.A. din Municipiul Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului judiciar al debitoarei CET GOVORA S.A.
2. Stabilirea onorariului administratorului judiciar desemnat.
3. Desemnarea comitetului creditorilor în conformitate cu prevederile art. 50 alin. 4 din Legea 85/2014.
4. Propunerea creditorilor cu privire la desemnarea Preşedintelui Comitetului Creditorilor”.