Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VEZI CINE sunt directorii din VÂLCEA care au trecut proba scrisă a concursului

În data de 17 iulie 2017, la Colegiul Economic s-a desfasurat proba scrisă pentru concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din județul Vâlcea, sesiunea iunie-august 2017. S-au prezentat 83 de cadre didactice care au candidat pentru ocuparea unui numar de 71 functii de director si 24 functii de director adjunct.

În conformitate cu art. 21 alin.(3) din Metodologia nr. 3969/2017, un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă. Contestațiile se depun la registratura Inspectoratului Școlar Județean Valcea.