Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Generalul” Gherghinaru şi-a eliminat contracandidaţii la şefia ISJ Vâlcea

Este o linişte aparentă şi înşelătoare în învăţământul vâlcean. Nu a fost nevoie decât de un articol cu uşoare tente zvonistice pentru ca bomba să explodeze. În fapt, sâmbătă, 21 februarie a.c., am publicat un articol „pe surse”, în care anunţam că este posibil ca Ion Gherghinaru să nu fie singurul candidat la şefia Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea. Asta pentru că, există zvonuri politice, din sfera liberală, care dau ca sigură „aruncarea” în luptă a trei profesori cu greutate: Gheorghe Ciucă – fost inspector general, Marius Mazilu – fost inspector şcolar de matematică, Cornelia Papuzu – profesor de chimie la „Sanitar” şi fostă directoare CCD Vâlcea. Ei bine, atât ne-a trebuit că au sărit ca arşi doi dintre cei nominalizaţi, unul fiind chiar şi recalcitrant. Ei se jură că nu vor candida, temându-se că vor suferi represalii la şcolile unde predau, pentru că „învingătorul” concursului „se ştie deja”.
Dar, aceasta nu este singura modalitate prin care actualul „împărat” de la Inspectoratul Şcolar Vâlcea, Ion Gherghinaru, şi-a eliminat contracandidaţii. Conform profesoarei Cornelia Papuzu, social-democratul de la Inspectorat a „uitat” să informeze toţi profesorii din Vâlcea, aşa cum se specifică foarte clar în adresa transmisă de Ministerul Educaţiei. Mai exact, Gherghinaru avea obligaţia de a „comunica unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a judeţului/municipiului Bucureşti anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, precum şi condiţiile referitoare la înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs”. Ei bine, la şcolile din Vâlcea nu a ajuns nicio informare de la ISJ Vâlcea, deci profesorii nu au fost anunţaţi de organizarea concursului şi, ca atare, nici nu aveau cum să se înscrie.
În rândurile de mai jos, puteţi citi un drept la replică al profesoarei de chimie de la Sanitar, Cornelia Papuzu, în care face toate aceste dezvăluiri şi neagă că ar vrea să se înscrie la concursul pentru postul de inspector general şcolar.

„Ca urmare a articolului «Candidaturi surpriză! Cine se înscrie pentru postul de general la ISJ Vâlcea?» publicat în 21 februarie 2015, vă informez că:
1. Nu sunt «şefă» la «Sanitar» (Liceul Antim Ivireanu), unitatea, unde sunt titulară pe catedra de chimie, fiind condusă de dna. prof. Fîrtăţescu Paula (director), respectiv dna. prof. Neacşu Ramona (director adjunct).
2. Este onorantă nominalizarea pentru funcţia de inspector şcolar general alături de domnii profesori de matematică Gherghinaru Ion, Ciucă Gheorghe, respectiv Mazilu Marin, dar nu este o ipoteză care să fie materializată. Cu siguranţă, altele ar fi fost numele celor care ar fi dorit să se înscrie cu responsabilitate pentru ocuparea postului de inspector şcolar general, dacă adresa nr. 114/DGMRS/09.02.2015 transmisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ar fi fost adusă la cunoştinţă tuturor cadrelor didactice din judeţul Vâlcea. Deoarece această adresă precizează clar că inspectoratele şcolare vor comunica unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a judeţului anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, precum şi condiţiile referitoare la înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs.
De asemenea, având în vedere că dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ unde candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, în aceeaşi adresa se precizează că inspectoratul şcolar judeţean va transmite tuturor unităţilor de învăţământ de pe raza sa teritorială că acestea au obligaţia ca, până cel târziu la data de 20 februarie 2015, să aibă pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului profesoral acordarea recomandării cadrelor didactice interesate. Precizez că această informaţie nu a fost analizată la nivelul consiliului profesoral al Liceului Antim Ivireanu, nefiind transmisă pe grupul de lucru al cadrelor didactice din unitate.
De aceea, consider că eventualitatea depunerii vreunui dosar de către persoanele interesate din cadrul Liceului Antim Ivireanu, nu ar îndeplini condiţiile legale, în absenţa convocării consiliului profesoral pe această temă în perioada legală. Nutresc speranţa că toate concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere în învăţământul preuniversitar să fie făcute cu respectarea legii, transparenţă, demnitate şi respect reciproc între cei care se ocupă de organizarea lor, dar şi a celor care doresc să se implice în recâştigarea încrederii elevilor şi părinţilor acestora într-o educaţie de calitate” – susţine prof. Cornelia Papuzu.