Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

BAC 2015: CALENDARUL examenului de BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2015

• 25 – 29 mai 2015 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

• 29 mai 2015 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

• 8 – 10 iunie 2015 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

• 10 – 12 iunie 2015 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

• 15 – 19 iunie 2015 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D

• 22 – 26 iunie 2015 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

• 29 iunie 2015 – Limba şi literatura română – proba E) a) – proba scrisă

• 30 iunie 2015 – Limba şi literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă

• 1 iulie 2015 – Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă

• 3 iulie 2015 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – proba scrisă

• 6 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

• 6 iulie 2015 – Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

• 7 – 9 iulie 2015 – Rezolvarea contestaţiilor

• 10 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor finale