Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Localitățile Bălcești și Drăgășani, ultimul loc la natalitate, primul la mortalitate

ÎNGRIJORARE. Indicatorii sintetici ai stării de sănătate arată, începând cu  2009, o îmbunătățire a stării de sănătate a populației de pe teritoriul județului. Există, totu și, unele aspecte demografice îngrijorătoare, caracteristice tuturor țărilor dezvoltate: natalitate și fertilitate în scădere, spor natural negativ. Cele mai afectate zone  ale județului sunt localitățile Bălcești și Drăgășani. Analiza în dinamică a structurii populației pe grupe de vârstă în ultimii 25 de ani și proiecțiile demografice până în anul 2020 evidențiază un proces accentuat de îmbătrânire a populației.

Este oficial! Suntem mai sănăto și decât străbunicii noștri, dar mai lipsiți de dorința de perpetuare a speciei. Unii dintre vâlceni nu vor să facă copii, alții nu pot și așa se duce pe apa Oltului sporul natural al județului. Conform datelor statistice, natalitatea și fertilitatea generală își continuă tendința de agravare începută în 2006. Astfel, în 2009, natalitatea scade la 8,16 %o,  față de 8,21 %o cât era în 2008, iar fertilitatea scade  la 32,6 % în 2009.

În județul Vâlcea, două teritorii își păstrează în ultimii 15 ani cele mai mici valori ale indicatorului: 6,17 % la Bălcești și 6,09% la Drăgășani. În cazul în care fenomenul își păstrează acela și  curs, în  2020  teritoriul localității  Bălcești  va avea o natalitate de 2,76%, teritoriul Drăgășani de 3,0 %, iar Horezu de 3,16 %. Chiar și teritoriul Brezoi, care are acum cel mai bun indicator, va avea în anul 2020 doar 7,64 %.

Specialiștii susțin că de și mortalitatea generală a crescut constant  din 2000 până în 2005, când ajunsese la 12,2 %o, în  2007 indicatorii au  arătat o ușoară ameliorare, 11,0%, care s-a menținut până anul trecut.

Există discrepanțe mari între teritoriile județului, localitatea Bălcești situându-se pe primul loc la rata mortalității: 15,5%, comparativ cu 8,08 %, înregistrat în restul  județului. Dacă fenomenul își păstrează acela și curs ca cel din ultimii 15 ani, în anul 2020  teritoriul Bălcești  va avea o mortalitate generală de 15,22 %, iar sporul natural negativ va ajunge la 15,7%.

Trăim mai mult, dar cu pastile

Și dacă ne naștem din ce în ce mai puțini, ne îmbolnăvim din ce în ce mai des de inimă, cancer și diabet. Dacă în 2008 se înregistra o ușoară scădere a ponderii deceselor aparatului cardiovascular față de anul 2007, anul 2009 arată iar o creștere a ponderii la 67, 9%, numărul acestora ajungând, în 2009, la 14.378 de bolnavi.

În 2008, apare o ușoară scădere  a ponderii deceselor prin tumori de la 15,8 %,  la 15,5 % în 2009. Numărul bolnavilor internați pentru cancer a crescut de la 1.765 bolnavi în 1994 la 4.304 în 2009. Numărul bolnavilor cu diabet zaharat variază și el între 459 în 1994 la  857 în 2008. Tulburările mintale au crescut și ele. După verificările din  2004, când figurau 3767 bolnavi în evidență, numărul lor a crescut constant ajungând la  6326 în 2009.

De și bărbații se victimizau mereu că trăiesc mai puțin decât femeile, în această perioadă se micșorează ușor și supramortalitatea masculină, care  se păstrează și în 2009 la  3,29%,  față  de 2,99 % la femei. Speranța de viață la naștere (ambele sexe) este de: 75,88 ani. În privința mortalității infantile în funcție de mediul de domiciliu, și în 2009 se păstrează supramortalitatea din mediu rural, 3,29 %, față de mediu urban unde se înregistrează doar 2,99 %. În ultimii 16 ani, populația județului a scăzut de la 436.000 în 1994 la 407.76   în  2009. Specialiștii susțin că dacă se păstrează  această tendință în 30 ani populația județului va scădea cu peste 52.000 locuitori.

DANA NEDESCU