Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

IMAGINI SUPERBE: Râmnicu Vâlcea, văzut de pe Dealul Capela

Drona achiziţionată recent de Primăria din Râmnicu Vâlcea este foarte activă. Ultimele imagini filmate cu aceasta surprind Râmnicul văzut de pe Dealul Capela, unul dintre reperele importante ale acestui oraş. Imaginile surprinse sunt fabuloase şi ne arată un Râmnic cochet, îngrijit, dar în care mai sunt multe de făcut.

Puţini mai ştiu astăzi că în perioada interbelică Dealul Capela a fost amenajat turistic, devenind la un moment dat chiar un centru al sporturilor de iarnă, condus de către Oficiul Turismului prin Iorgu Arsenie, librar vâlcean recunoscut în acea vreme.

Iată ce scriau ziarele vremii despre Dealul Capela.

Ziarul „Crai¬ni¬cul” în ediţia din anul I, nr. 3, 11 februarie 1933, pagina 3, nota:„ Pe Dealul Ca¬pela a avut loc marele Concurs Naţional de bobsleigh care a avut loc în Râmnicul Vâlcii la 29 ianuarie 1933″. De altfel Consiliul Co¬munal din anul 1936 a delegat pe domnul Iorgu Arsenie din partea Oficiului Local de Turism să conducă lucrările de modernizare a pistei de bob de pe Dealul Capela.

În acest sens, Serviciul Tehnic Comunal evidenţia în adresa nr. 89/8.2.1938, preşedintelui Comisiei Interimare a Oraşului Râmnicu Vâlcea că: „… Trambulina de schi de pe Dealul Capela a fost construită în toamna anului 1936 cu materiale de la primărie şi după indicaţiile d-lui Iorgu Arsenie, ca reprezentant sportiv al Oficiului de Turism.”

O adresa a Primăriei oraşului (mai exact adresa nr. 1295/18.2.1938 către Ministe¬rul Agriculturii şi Domeniilor Casa Auto¬nomă a Pădurilor Statului) amintea de:„Facerea trambulinelor ce s-au construit pe Dealul Capela din acest oraş, unde au avut loc în fiecare iarnă mari concursuri de bobsleigh, sky, săniuţe etc…”

Concursurile de bob şi săniuţe au avut loc din păcate doar pana prin 1948-1949, animatorii acestor concursuri locale fiind domnii Jean Pasek şi profesorii Darie şi Trinca.

Informaţiile au fost preluate de pe vechiul-regat.blogspot.ro.