Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Mâine, 25 iunie a.c., termen pentru depunerea unor declaraţii fiscale

Până miercuri (inclusiv), 25 iunie a.c., trebuie depuse la ANAF următoarele formulare:

• Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, Formularul 100.

• Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formularul 112.

• Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formularul 224.

• Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formularul 300.

• Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, Formularul 301.

• Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formularul 307.

• Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, Formularul 311.

• Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formularul 390 VIES.

• Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzuta la art. 156 indice 1 din Codul fiscal), Formularul 394. Declaraţia 394 nu se depune pe zero.