Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează instalatori

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Serviciului Control Clienți:

– 3 posturi de instalator

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a unui interviu, astfel:
Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 18.11.2021, ora 15:00.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.11.2021, ora 09:00 la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în data de 03.12.2021, ora 09:00, la sediul societății Apavil S.A, situat în Rm.Vâlcea, str. Dacia, nr. 4 şi la lucrările în desfăşurare.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.11.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.