Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează expert achiziții publice

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a postului de expert achiziții publice în cadrul
Serviciului Achiziții.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 24.10.2023, ora 12:00
• interviul va avea loc în data de 30.10.2023, ora 12:00

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.10.2023, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.