Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Superficialitate crasă la Primăria Racovița

HAOS. Un control efectuat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) la Primăria Racovița a scos la iveală o serie de disfuncționalități în actul administrativ. Printre altele, au fost verificate un număr de 15 dosare de ajutor social, din care a reie șit faptul că, de obicei, cererea de acordare a ajutorului nu era însoțită de actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, dar și multe alte nereguli. Potrivit declarațiilor Ionelei Bîcă, șieful ITM, anchetele sociale, efectuate la Primăria Racovița, sunt foarte sumare, iar din acestea nu rezultă dacă venitul lunar al familiei a fost stabilit corect, în funcție de lista cu bunurile considerate de strictă necesitate și lista cu bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei. ” Trebuie menționat că  dispozițiile de acordare, suspendare sau încetare a plății ajutorului social nu sunt întocmite conform modelului prevăzut în normele metodologice și nu prevăd cuantumul ajutorului social acordat.  De asemenea, nu a fost asigurat nici instructajul privind normele de tehnică a securității muncii, iar incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală sau parțială a  acesteia nu a fost dovedită prin acte” , ne-a spus Bîcă. Trebuie menționat că mai mulți beneficiari ai ajutoarelor sociale nu și-au îndeplinit obligația de a dovedi din 3 în 3 luni cu adeverință eliberată de AJOFM că sunt în căutarea unui loc de muncă și, mai mult, că nu au refuzat un loc de muncă. Sancțiuni Au fost verificate și cererile pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, constatându-se că nu au fost emise dispoziții nominale, pentru fiecare beneficiar, ci una singură, comună, cu toți beneficiarii. În urma controlului efectuat la Primăria Racovița s-a constatat că la acordarea ajutoarelor sociale și a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței nu sunt respectate prevederile legale, probleme legate de modalitatea de acordare a ajutoarelor sociale, dar și alte probleme. ” Reprezentanții Primăriei Racovița vor avea obligația de acum încolo ca la îndeplinirea fiecărui termen să informeze în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea asupra modului de îndeplinire a fiecărei recomandări. În situația neinformării Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, neîndeplinirii recomandărilor  sau a  nerespectării termenelor prevăzute prin prezentul raport de control, se vor aplica sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare” , a subliniat Ionela Bîcă. Olivia Pîrvu – Cîrciu