Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Stefan Prala a fost scos din delegatia pentru Grecia de proprii colegi

       ” Încă 140 milioane lei de la bugetul județului aruncați degeaba

 

        La ultima ședințăa Consiliului Județean Vâlcea, s-a aprobat componența nominalăa delegației care în perioada 8 15 octombrie va pleca în Grecia, costul total al deplasării fiind de 140 milioane de lei vechi alocați din bugetul județului. Trebuie săspunem că au existat opt propuneri pentru șapte locuri, nominalizatul Ștefan Pralăfiind „exmatriculat” din această delegație întrucât a obținut numai 12 voturi. Cei care vor pleca în Grecia sunt: Ionel Militaru, Mircea Poenaru, Ilie Fârtat, Gheorghe Vieru, Ioana Liță, Mihail Crânguși și Mihai Sporiș. Cheltuielile de transport și serviciile hoteliere pentru 7 nopți sunt în valoare de 1450 lei/persoană, taxa de școlarizare este de 480 lei/persoană. Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrație Publică Locală Craiova, organizeazăîn perioada 8 – 15 octombrie 2006, cursul de perfecționare „Oportunități  de finanțare în Uniunea Europeană – Fonduri Structurale”, în Grecia. Potrivit expunerii de motive care însoțește acest proiect de hotărâre „cursul își propune creșterea capacității și probității profesionale a oficialilor aleși, a funcționarilor publici cu funcții publice de conducere în relație cu responsabilitățile propriei administrații publice locale și personalului contractual cu  funcții de conducere și execuție din cadrul instituțiilor publice. Acesta se va desfășura După următoarele topici: Procesul de Integrare Europeană , Tratatele Uniunii Europene, Cei trei piloni ai Uniunii Europene, Instituțiile Europene, Interdependența dintre Comisia Europeană și statele membre, Rezultatele procesului de luare a deciziilor  în Uniunea Europeană , Administrarea programelor legate de acquis-ul comunitar, Utilizarea Fondurilor Structurale, Fonduri structurale, oportunități de folosire a fondurilor structurale pentru dezvoltarea  zonei”. În cadrul acestui program se vor organiza și vizite oficiale ale unor instituții ale administrației publice, dintre care: întâlnire oficialăla Primăria din  Piure, vizitarea podului suspendat care face legătura Greciei continentale cu Peloponez  peste canalul Korint obiectiv realizat cu fonduri europene, întâlnire cu aleșii locali la Primăria din Kalambaka, vizitarea obiectivelor locale din Kalambaka realizate utilizând fonduri structurale europene.

Andrei Bacalu