Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

In Valcea, rata somajului este în scadere

      Potrivit unui raport întocmit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), rata șomajului în județul Vâlcea este în scă dere încă de la începutul anului. La ora actuală în Vâlcea peste 9.300 de persoane sunt fără loc de muncă , dintre care 4.032 sunt femei. Astfel, rata șomajului în județ este de 5,3%. În luna martie a.c. numărul total de șomeri a scă zut comparativ cu luna anterioară, Vâlcea situându-se pe primul loc dintre toate județele cu 4.056 persoane. Analizând structura pe grupe de vârstă a șomerilor peste 25 ani, se observă că grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai mulți șomeri sunt, ca și în lunile anterioare, între 30-39 de ani și 40-49 de ani, ele având ponderi de 29,4% și respectiv 26,1%, în numărul total al șomerilor înregistrați. Urmează grupa de vârstă  sub 25 ani, cu  o pondere de 15,1%, în scă dere fată de luna februarie a.c.

Claudia STANCIU