Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Mircea cel Bătrân va învia în conștiința românilor

Pentru o zi, la Mânăstirea Cozia

La 31 ianuarie 2009, se împlinesc 581 ani de la moartea domnitorului Mircea cel Bătrân, ale că rui rămășițe pământești se odihnesc în pronaosul Mânăstirii Cozia. Cronicile consemneazămoartea acestuia între 1386 și 1418. În spiritualul unei vechi tradiții băștinașe, Mircea cel Bătrân a dorit ca După moarte rămășițele lui pământești săfie îngropate în biserica mare de la Cozia – ctitoria sa cea mai de seamă. Organizatorul comemorării și al ceremoniei religioase de pomenire, Exarhul plaiurilor Vartolomeu Andronic – starețul Mânăstirii Cozia, cu amabilitate, ne-a declarat: „Istoria poporului român, nu poate fi abandonată. Ea a fost făurităde români și a fost apăratătot de români, cu mari jertfe. Printre bravi noștri conducă tori, cinstiți de noi și de istorie, se aflăși Mircea cel Bătrân. La această pomenire, ne-am gândit ca, alături de toți românii, să-i cinstim, memoria, jertfa, faptele de arme, onestitatea Față de credința ortodoxă, ca obligație istorică , pentru că marele voievod a fost și un mare apărător al creștinismului. Datorităjertfei lui, Îara Românească nu a ajuns pașalâc turcesc”.