Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ionela Bîcă coordonează cu succes activitatea ITM Vâlcea

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PROFESIONALISM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea este organul de specialitate al administrației publice locale, aflat în subordinea Inspecției Muncii, care are drept scop urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale și respectarea legislației muncii de că tre angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum și alte categorii de angajatori. Ionela Bîcâ, directorul coordonator al Inspectoratului, vegheazăcu profesionalism și seriozitate la buna desfășurare a activității ITM Vâlcea, dirijând-o într-o transparențărar întâlnităîn cadrul unor astfel de instituții.

Reporter: Care este evoluția fenomenului de „muncă la negru” în județul nostru, de la începutul anului și până în prezent?

Ionela Bîcă : În urma acțiunilor de control, s-a constatat că la nivel național și județean numărul cazurilor de muncă la negru este unul relativ, deși la nivel național s-au depus eforturi serioase în a stopa acest fenomen. Așa cum se știe, la nivelul fiecă rui Inspectorat Teritorial de Muncă , se desfășoarăcampania „O zi pe săptămână”, iar în luna aprilie a apărut și o nouăhotărâre a Guvernului care vizeazăînființarea la nivel central a unui Comitet interministerial și a unui Grup tehnic de lucru care sămonitorizeze, săprevină, săevalueze și săcombatăfenomenul muncii nedeclarate. Din acest comitet vor face parte reprezentanți cu rang de secretar de stat sau funcții asimilate acestora din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor, Secretariatului General al Guvernului, Institutului național de Cercetare Științifică în domeniul Protecției Sociale, Ministerului Muncii, precum și reprezentanți ai Inspecției Muncii. În ceea ce privește județul nostru, de la începutul anului până în prezent au fost identificate 76 de persoane care lucrau fără a avea contracte de muncă , motiv pentru care inspectorii de muncă au sancționat 55 de angajatori, cu amenzi totale în cuantum de 227 000 lei.

Rep.: Cum îi puteți determina pe angajatori săîntocmească contracte de muncă celor pe care îi angajează? Dar pe angajați cum îi puteți convinge sănu mai accepte sălucreze fără forme legale?

I.B.: O altămăsurăluatăpentru combaterea acestui fenomen a fost aceea de dublare a cuantumului amenzilor de la 1500-2000 de lei, în 2009, la 3000-4000 de lei, pe persoanăidentificatăfără contract. De asemenea, trebuie amintit că în Registrul Electronic de Evidențăa Salariaților (ReviSal) un contract individual de muncă nou trebuie înregistrat în ziua anterioarăînceperii activității. Dacă se constatăcă angajatorii nu au făcut aceste înregistrări în ReviSal, acest lucru constituie contravenție și se amendeazăcu 1500-2000 de lei pe contract de muncă neînregistrat. În ceea ce-i privește pe angajați, aceștia nu sunt sancționați, însă prin intermediul mass-mediei și al comunicatelor de presă încercă m săîi facem săfie conștienți de drepturile pe care le au când desfășoarădiverse activități, precum și de obligațiile angajatorilor, care rezultădin executarea contractelor individuale de muncă .

Rep.: În urma auditelor pe care le efectuați periodic, considerați că angajații își cunosc drepturile și îndatoririle prevăzute de legislația muncii? Aveți plângeri din partea acestora? Dacă da, ce fel de plângeri?

I.B.: În general salariații își cam cunosc drepturile și obligațiile pe care le au, însă existămulți angajatori care încearcă săfenteze legislația, întocmindu-le angajaților contracte de voluntariat în locul contractelor individuale de muncă . O altăchestiune cu care mulți angajați nu sunt la curent este faptul că perioada de probăse bucurăde aceleași prevederi legale ca un contract de muncă , astfel că și pentru această perioadă trebuie încheiat un contract, întrucât este consideratăperioadă lucrată, și se ia în considerare ca vechime. De asemenea, din cauza crizei economice și a dificultăților frecvente cu care se confruntă angajații, a crescut numărul de sesizări în domeniul relațiilor de muncă . În cadrul acestor sesizări sunt semnalate încă lcă ri ale legislației cu privire la: neîntocmirea în formă scrisăa contractelor de muncă , neacordarea repausului săptămânal, a concediului de odihnăsau a plății acestuia în cazul neefectuării, munca suplimentară. De la începutul acestui an, înregistrăm o medie de 60 de sesizări pe lună. Totodată, crește numărul sesizărilor pe Inspecția Socială, în special pe neacordarea și neplata ajutorului social, a indemnizației de însoțitor și a salariului asistenților personali.

Rep.: Având în vedere această crizăFinanciară care persistă, care este situația contractelor de muncă , la nivelul județului Vâlcea?

I.B.: Lunile martie și aprilie sunt primele luni din ultimele șase în care numărul contractelor de muncă noi înregistrate la ITM a depășit numărul deciziilor de încetare. Astfel, dacă în decembrie 2009 erau înregistrate 1350 de contracte noi și 2566 de decizii de încetare, în ianuarie 2010 erau 1513 contracte și 2564 de decizii, în februarie, 1570 de contracte noi și 2403 decizii, în martie situația s-a schimbat, în evidențele ITM existând 2585 de contracte noi și 2237 de decizii de încetare a contractelor, iar în aprilie, 2269 de contracte și 2145 de decizii.

Rep.: Considerați a fi o bunămăsurăhotărârea Guvernului prin care statul susține de la buget plata tuturor contribuțiilor de asigurări sociale în situația apelării la șomajul tehnic? La ora actuală, câți angajatori beneficiazăde prevederile acestei ordonanțe și câte persoane se aflăîn șomaj tehnic pe raza județului nostru?

I.B.: această măsurăpropusăde Guvern a reprezentat o gurăde oxigen pentru angajatori. Este o soluție bunăpentru că a permis angajatorilor suspendarea contractelor de muncă , dar în primul rând a vizat fixarea forței de muncă specializată. Domeniile în care s-a apelat cel mai mult la șomajul tehnic sunt construcțiile, servicii, comerțul. Din februarie când s-a dat ordonanța și până în prezent, 111 angajatori și-au trimis salariații în șomaj tehnic, în total fiind afectate 7125 de persoane.

Rep.: Câte accidente de muncă s-au înregistrat în județul nostru de la începutul anului și ce măsuri ați luat?

I.B.: În trimestrul I al anului 2010 inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă (SSM) au cercetat un număr de 9 evenimente care s-au produs pe teritoriul județului Vâlcea. În 5 dintre acestea s-a produs vătămarea gravăa lucrătorilor în anul 2009, iar incapacitatea temporarăde muncă s-a încheiat cu invaliditate, fiind întrunite prevederile legale pentru a fi înregistrate ca accidente de muncă încheiate cu invaliditate. Celelalte 4 evenimente cercetate de inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au fost evenimente de muncă încheiate cu deces, dar nu s-au încadrat conform Legii 319/2006, pentru a fi înregistrate ca accidente de muncă mortale. Totodată, trebuie menționat că în primul trimestrul al anului 2010 nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire profesională. Cele mai multe accidente au avut loc în domeniul construcțiilor, fiind date amenzi usturătoare pentru nerespectarea normelor SSM, un exemplu în acest sens fiind accidentul colectiv de la Olănești unde s-au dat amenzi în valoare de 600 de milioane angajatorilor.

Rep.: Ce se va întâmpla cu că rțile de muncă în urma scanării?

I.B.: Începând cu 30 noiembrie, conform Hotărârii de Guvern 1768/2006, locul carnetelor de muncă va fi luat de adeverințele de vechime, eliberate de că tre ITM pe baza informațiilor cuprinse în ReviSal. Procedura de scanare a carnetelor continuă. Avem grafice stabilite cu Casa Județeanăde Pensii astfel încât la nivelul lunilor septembrie-octombrie săputem finaliza scanarea.

Rep: Ce controale tematice mai desfășurați în această perioadă ?

I.B.: În această perioadă desfășurăm un număr de 19 campanii pe domeniul Sănătății și Securității în Muncă . Printre acestea de numără: Campania Europeanăpentru Evaluarea Riscurilor Chimice în brutării, ateliere auto, curățătorii, Campania EuropeanăSăptămâna Europeanăde SSM: „Prevenirea riscurilor în activitățile de mentenanță(revizii, reparații și curățenie)”, Campania NaționalăDialog Social în Construcții, Campania NaționalăTransport că lători și Substanțe Periculoase etc. Multe dintre aceste controale le efectuăm împreunăcu mai multe instituții ca Garda Financiară , Poliția Rutieră, Registrul Auto Român, Oficiul Român de Imigrări etc.