Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Tinerii din Horezu pot primi terenuri pentru a-și construi case

Tinerii cu vârste de până la 35 de ani, care locuiesc în orașul Horezu, județul Vâlcea, sau sunt din oraș, pot beneficia de teren din partea primăriei, pentru a-și construi o casă.

În scopul de a sprijini tânăra generație, edilul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu, vine cu o soluție admirabilă pentru locuitori și îi anunță că:

„Dragi cetățeni,
În ultimele luni de zile mai mulți tineri care locuiesc efectiv în orașul Horezu, dar și dintre cei care sunt din Horezu dar locuiesc în alte orașe, au solicitat alocarea din patrimoniul UAT Horezu a unor suprafețe de teren necesare construcției de case.
În urma analizei efectuate la nivelul Primăriei Orașului Horezu, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.15/2003 republicată și a Normelor metodologice aferente, am stabilit că se pot acorda terenuri în suprafață de 250 – 400 mp/locuință.
În acest sens legiuitorul stabilește că pot beneficia de teren pe durata existenței construcției tinerii care au vârsta de până la la 35 de ani, au împlinit vârsta de 18 ani, iar la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.
Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul nerespectării acestor condiţii, prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.
Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al oraşului în care solicitantul are domiciliul. Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; o declaraţie similară se depune şi la data rezolvării cererii.
Tinerii care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza acestei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.
Poate fi pusă la dispoziție pentru realizarea unei asemenea activități o suprafață de 20 de hectare de teren agricol aflat în domeniul privat situat în intravilanul orașului Horezu în zona Treapturi – la limită cu comuna Măldărești.
În acest sens supun prezenta inițiativă în dezbatere publică și rog cetățenii orașului Horezu să ne transmită, fie pe email-ul instituției ([email protected]), fie în scris la sediul Primăriei Orașului Horezu (Str. 1 Decembrie nr.7, oraș Horezu, județul Vâlcea), punctele de vedere în legătură cu această inițiativă.
Primar,
Sărdărescu Nicolae”