Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” , comuna Mateești a primit fonduri pentru trei proiecte

Primarul Cosmin Anghelescu a declarat că aceste proiecte vizează extinderea rețelelor de canalizare menajeră pe o lungime de 19 km, având o sumă alocată de la bugetul de stat de 15 000 000 lei. De asemenea, urmează a se face lucrări de construire poduri peste pârâul Tărâia, în punctele „La Honcioiu” și „Titi Negrea” cu o sumă alocată de la bugetul de stat de 2 606 566, 38 lei, iar cel de-al treilea proiect vizează lucrări de refacere poduri, podețe și punți pietonale în punctele „Iriștea”, „Anghelești”, „La Enciu” și „La Iriza” cu o sumă alocată de la bugetul de stat de de 2 465 000 lei.

”Infrastructura asigură premisele pentru dezvoltarea comunelor. Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, am obținut finanțarea proiectelor de care am vorbit, dar avem și alte proiecte cu fonduri europene și locale ce urmează a fi implementate.”, spune primarul Comunei Mateesți.