Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PRIMĂRIA RÂMNICULUI angajează consilier şi inspector

Primăria Râmnicu Vâlcea a scos la concurs un post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Autorizări Lucrări de Construcţii şi Reţele Edilitare – Direcţia Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea şi un post de inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Proiectare, Dezvoltare Urbană şi G.I.S.– Direcţia Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 29 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G.nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs:

– Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniile ştiinte inginereşti sau arhitectură şi urbanism;

– Condiţii de vechime: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 9 (nouă) ani.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, de pe site-ul www.primariavl.ro şi la nr. de telefon 0250/736.080.