Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Băbeni ANGAJEAZĂ mediator sanitar debutant

Primăria orașului Băbeni, Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de mediator sanitar debutant, clasa de salarizare 8, în cadrul Compartimentului juridic, administraţie publică locală, resurse umane, asistenţă sociali.

Pentru participarea la concurs și, respectiv, ocuparea funcției de mediator sanitar, participanții trebuie să respecte următoarele condiții: să aibă studii medii nivel obligatoriu (10 clase); curs de mediator sanitar absolvit cu diplomă; recomandarea din partea societăţii civile rome.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 13 mai a.c., ora 16:00. Proba scrisă din cadrul concursului va avea loc în data de 23 mai 2016, ora 10:00, iar în data de 25 mai, ora 10:00 va avea loc proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Băbeni din Băbeni, str. Dragoș Vrânceanu nr. 167, județul Vâlcea sau la numărul de telefon 0250/765.160.