Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Piloşii primarului Rădulescu mimează munca

După ce a investit peste 30 miliarde de lei într-o movilă de pământ denumită pretenţios sens giratoriu, primarul Romeo Rădulescu a descoperit o nouă găselniţă de păpat banii: proiectele de creştere a competitivităţii economice, prin dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice. Cel mai recent proiect se referă la „Crearea premiselor pentru progresul moral şi civic al elevilor din unităţile de învăţământ”, proiect ce face parte din Programul Operaţional Sectorial  ,,Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013”, AXA III ,,Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Operaţiunea 3 ,,Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar”, în traducere liberă o frecţie la piciorul de lemn al administraţiei publice româneşti, un sector corupt şi politizat până la femeia de serviciu, în care performanţa profesională figurează la capitolul ,,Diverse”. Motivaţia oferită de primarul Romeo Rădulescu este mai mult decât ilară: ,,Prin proiectul respectiv se doreşte crearea unei platforme software cu rol educaţional multiplu (academic, social, familial şi civic), care să permită furnizarea de materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de cursanţi în manieră proprie, fără a constrânge agenţii activităţii la coprezenţă sau sincronicitate.” Pentru implementarea acestui proiect Primăria va arunca 102.007.34 lei, fără TVA. Valoarea totală a proiectului este de 6.080.015,93 lei fără TVA;valoarea cheltuielilor eligibile – 5.100.367,08 lei fără TVA. Taxa pe valoarea adăugată aferentă valorii eligibile  a proiectului este de 969.069,75 lei. Contribuţia solicitantului este de 102.007,34 lei fără TVA, valoarea finanţării nerambursabile se ridică la 4.998.359,74 lei fără TVA. Total cheltuieli neeligibile – 979.648,85 lei fără TVA. Contribuţia Consiliului Local pentru cheltuielile eligibile este de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului precum şi cheltuielile neeligibile şi conexe aferente acestuia. Rădulescu încearcă de fapt să justifice armata de piloşi angajată de curând în Primăria Râmnicului, într-un departament special înfiinţat imediat după ungerea sa ca primar al Râmnicului. Actualul primar al Râmnicului risipeşte banul public în tot felul de lucrări insignifiante, dar astronomice ca valoare, în timp ce lucrările cu adevărat importante sunt trecute cu vederea. Dacă primarul ar fi interesat cu adevărat de situaţia economică a oraşului ar direcţiona fondurile în proiectele viabile, profitabile atât pentru societăţile economice cât şi pentru cetăţenii oraşului. Unul dintre ele ar putea fi contorizarea individuală a energiei termice.  Proiectul nu implică costuri mai mari de  11 milioane de euro  şi ar rezolva şi problema  datoriilor populaţiei către societatea CET Govora. DANA NEDESCU