Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

GALICEA: În atenția fermierilor!

Prin adresa nr. 11147 din 13.09.2022 Instituţia Prefectului judeţului Vâlcea, ne aduce la cunoştinţă spre informarea fermierilor că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a lansat incepând cu data de 9 septembrie, sesiunea de primire a solicitărilor de finanţare pentru investiţii in exploataţii pomicole, prin submăsura 4.1a din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). Fondurile europene alocate în valoare de 48 milioane de euro, sunt împărţite in trei componente: 30,5 mil de euro pentru infiinţare, extindere, modernizare plantaţie inclusiv condiţionare şi marketing (componentă secundară), 7,5 mil euro pentru inflinţare, extindere modernizare pepiniere inclusiv condiţionare şi marketing (componentă secundară) şi 10 mil euro pentru achiziţia utilajelor de recoltare. Sprijinul public nerambursabil acordat prin această submăsură este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile şi poate ajunge şi până la 90%. Valoarea fondurilor acordate este cuprinsă între 100.000 şi 1.500.000 euro, în funcţie de tipul investiţiei şi de beneficiar. Depunerea cererilor de finanţare pentru investiţii în exploataţii pomicole se va face online pe www.afir.info, conform precizărilor ghidului solicitantului şi anexelor aferente, începând cu data de 9 septembrie 2022, ora 9.00. Termenul limită de primire a solicitărilor de finanţare este 12 decembrie 2022, ora 16.00.
• Cu stimă, primar MĂRĂCINE FLORIN-ALEXANDRU