Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea scoate, din nou, la concurs, postul de director executiv

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.

Reamintim că postul de director executiv la Evidenţa Populaţiei Vâlcea a rămas vacant din 18 august 2015, după ce fostul director, comisarul şef Ilie Ciontu, a fost trimis în judecată, iar apoi condamnat, după ce a fost prins beat la volan şi a refuzat prelevarea de probe biologice. Apoi, postul a fost ocupat temporar de Mihaela – Gabriela Brănescu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;

să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza astfel: în data de 13 decembrie a.c., ora 10:00, va avea loc proba scrisă iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.