Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: arhiva Vocea Valcii

Consiliul Judeţean Vâlcea angajează consilier la Achiziţii Publice

Foto: arhiva Vocea ValciiConsiliul Judeţean Vâlcea angajează, pe perioadă nedeterminată, consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, Urmărirea Executării Contractelor.

Condiţiile specifice necesare pentru participarea la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul va avea loc în data de 11 aprilie 2016, ora 11:00 – proba scrisă, iar data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1 sau la telefon: 0250/732.901, interior 121 sau 112.