Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Asociaţiile de proprietari cheltuiesc nejustificat banii

Miercuri, 30 iunie 2010, în cadrul audienţelor acordate de viceprimarul Cosmin Constantinescu, s-a prezentat o persoană nemulţumită de faptul că asociaţia de proprietari din care face parte a cheltuit sume mari de bani, fără a le justifica. Conform reclamantei, printre cheltuieli se numără plata unui responsabil cu gestionarea spaţiilor verzi ale asociaţiei (care se adaugă plăţii pentru prestarea unor servicii de întreţinere pentru aceleaşi spaţii verzi), existenţa unui contract de consultanţă juridică, plata unor prime pentru structura de conducere a asociaţiei, cheltuieli pentru zugrăvirea unei scări de bloc (cu 4 etaje) în valoare de peste 9.000 lei şi altele asemenea. Viceprimarul a promis că va dispune ca specialiştii din cadrul Biroului de Relaţii cu asociaţii de Proprietari să efectueze un control la asociaţia în cauză, din zona străzii Matei Basarab, iar rezultatele vor fi anunţate petentei. Alte cereri adresate viceprimarului de către persoanele care au venit în audienţă au fost : extinderea cu 100 de metri a reţelei de alimentare cu apă pe o uliţă aferentă străzii Săliştea Nouă pentru a alimenta cu apă curentă 8 gospodării din zonă, tăierea unui nuc din vecinătatea unui bloc situat în zona fostei Autogări Traian (pentru care s-au demarat deja procedurile de solicitare a acordului – obligatoriu – de la Agenţia de Protecţia Mediului) sau sesizarea firmei care efectuează lucrări de introducere a alimentării cu apă pe strada Toamnei că utilajele au distrus parţial împrejmuirea unei proprietăţi care va trebui reparată pe cheltuiala acestei societăţi. IOANA DUŢU