Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ITM Vâlcea: În septembrie au avut loc 4 accidente cu incapacitate temporară de muncă şi 1 accident mortal

În luna septembrie 2020 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 124 controale, fiind dispuse 295 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, din care 7 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 112.800 lei .
În timpul controalelor au fost identificate 6 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.
A fost depus 1 contract colectiv de muncă.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
– neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
– netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
– neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
– neplata drepturilor salariale ;
– neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
– neacordarea repausului săptămânal ;
– neplata orelor suplimentare ;
– neplata orelor de noapte;

În luna septembrie 2020, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 78 de controale, fiind dispuse 288 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 288 sancţiuni contravenţionale, din care, 28 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 17.000 lei. În luna septembrie 2020 au fost înregistrate 4 accidente cu incapacitate temporara de munca şi 1 accident mortal.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
– efectuarea controlului medical periodic ;
– efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
– dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
– asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
– s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.