Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează consilier juridic

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de consilier juridic în cadrul Biroului Juridic.

Concursul constă în susţinerea unei probe scrise și a unui interviu și se va desfășura la sediul Societății APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l nr. 3-5, astfel:

  • Proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2023, ora 10:00,
  • Interviul va avea loc în data de 27.09.2023 ora 10:00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.09.2023 ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.