Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunţ privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 28.08.2023, Primăria oraşului Horezu, anunţă deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: Hotărâre cu privire la aprobarea Registrului Local al Spatiilor verzi din orasul Horezu.

Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării şi adoptării de către Consiliul local Horezu, după cel putin 30 de zile lucratoare de Ia publicarea acestui anunţ.

Până la data de 15 septembrie 2023 orele 14:00, persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de act normativ, prin următoarele forme de comunicare; prin poştă la adresa: Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail : primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 persoană de contact: Ogrezeanu Daniela – Consiller Relaţiî cu publicul și comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, la www.orasul-horezu.ro, Secţiunea „Ultimele noutăţi (Stiri)” şi Secţiunea „Informaţii de interes public”, linkul „Buletinul informativ – Legea nr. 544/2001″ sau la sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr.7, birou nr.5 – D1. Obada Ciortan Ionuț – tel. 0768868710.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei, persoană de contact: Ogrezeanu Daniela, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro, fax: 0250.860.481, tel. 0250.860.190.

Materialele transmise de cei interesaţi vor purta menţiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din orașul Horezu”. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, www.orasul-horezu.ro, la Secţiunea „Informaţii de interes public”, linkul „Buletinul informativ – Legea nr. 544/2001″ Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeaşi secţiune.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o entitate legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 15 septembrie 2023, orele 14:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0250.860.190, e-mail: primaria@oraşulhorezuso, persoană de contact: dl. Obada Ciortan Ionuț – inspector de specialitate în cadrul Primăriei orașului Horezu.