Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNȚ DE VÂNZARE activ deținut de Gemina Tour S.A., situat în Rm Vâlcea, str. Colonel Bădescu nr. 20 și Intr. Pinului nr.11, jud. Vâlcea

Gemina Tour S.A., cu sediul în Rm.Vâlcea, str. Stirbei Vodă nr. 103, jud Vâlcea înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/876/1991, organizează în data de 20.12.2023 ora 13:00, la adresa din Craiova, Str. Tufănele nr.1, jud. Dolj, licitație competitivă deschisă pentru vânzarea activului, ce include clădiri și teren, deținut de Gemina Tour S.A., situat în Rm Vâlcea str.Colonel Bădescu nr. 20 și Intr. Pinului nr.11, jud. Vâlcea.

Vânzarea se face în întregime, pentru întreg activul, nu în mod individual sau fracționat. La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației și în caietul de sarcini.
Documentele sunt disponibile pe site-ul HOTEL PANORAMIC***, la adresa https://www.panoramichotel.ro/.
Prețul de pornire al licitației este de 3.800.000 RON. Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale.
Garanția de participare la licitație este de 1.000.000 RON.