Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Alt proiect important pe fonduri europene la Drăgășani! Primarul Nedelcu a atras aproape 1 milion de euro

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ la liceul tehnologic Brătianu – Municipiul Drăgășani”, al cărui beneficiar este Primăria Drăgășani a fost semnat în data de 12.11.2018 și are o perioadă de implementare de 48 de luni. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.
Dotarea actuală a acestei unitați de învațamânt este neconformă și neadaptată societații informaționale si societații cunoașterii, datorită finanțării insuficiente constante care nu a produs investiții substanțiale necesare în dotarea ITC.
Limitări acute se resimt în asigurarea dotărilor necesare pentru buna desfășurare a metodelor interactive de învățare.
Finisajele ncaperilor în care se desfășoară procesul de învățământ sunt realizate conform anilor 80 și nu mai corespund calitativ și din punct de vedere al siguranței elevilor.
Dotările cuprinse în prezentul proiect își propun să concentreze eforturile pentru a rezolva nevoile de dotare astfel încât să se asigure calitatea în educația și formarea inițială.
Obiectivul proiectului este creșterea gradului de participare la învațamântul profesional si tehnic si învațare pe tot parcursul vieții la liceul tehnologic Brătianu, prin asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare profilului tehnologic.
Valoarea totală a proiectului este 3.855.844,19 lei, din care finanțare nerambursabilă de 3.778.727,31 lei.