Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț de început proiect

20.08.2021

„Achiziția de echipamente/dispozitive TIC în cadrul Școlii Gimnaziale, Comuna Șirineasa, județul Valcea”

Beneficiar: Școala Gimnazială, comuna Șirineasa, județul Vâlcea

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta dotarea ȘCOLII GIMNAZIALE, COMUNA Șirineasa, JUDEȚUL VÂLCEA cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfăsurarea activităților didactice, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

Rezultate așteptate: Un numar de 147 de elevi vor beneficia de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăsurarea în conditii normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. Un număr de 17 de cadre didactice vor beneficia de dispozitive pentru desfășurarea procesului de educație on-line. Un numar de 9 de săli de clasă și un laborator vor fi dotate cu dispozitive pentru desfășurarea procesului de educație on-line.

Valoarea totală a proiectului: 454.891,78 lei
Valoarea cofinanțării UE: 360.563,02 lei

Data incepere proiect: 29.07.2021
Data finalizare proiect: 28.12.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 144946
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact: Școala Gimnazială, Comuna Șirineasa, Județul Vâlcea, str. Principală, judeţul Valcea România, telefon: 0727.773.655, fax: 0350.585.822, email: [email protected].
Competitivi impreuna!