Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DECEMBRIE 2023

ANUNT PROIECT
„Șanse reale pentru șomeri și persoane inactive”

POCU/1080/3/16/157585

SC ROXICOM SRL în parteneriat cu SC AS FORMARE SRL si SC DMA EXPERT CONSULT SRL, implementeaza, pe parcursul a 12 de luni, in perioada 01.01.2023-31.12.2023, proiectul “Șanse reale pentru șomeri și persoane inactive”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în furnizarea de măsuri integrate, personalizate, de informare și consiliere profesională, mediere a muncii și formare profesională pentru 202 de șomeri și persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, din județele Vâlcea, Gorj, Mehedinți și Argeș în vederea facilitării inserției pe piața muncii și ocupării durabile a acestora.

Grup țintă:
Grupul țintă al proiectului este format din 230 de persoane aparținând categoriei șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lunga durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, care au domiciliul sau reședința în județele Vâlcea, Mehedinți, Gorj și Argeș în mediul rural sau urban.

Activitatiile proiectului pentru grupul tinta:

Activitate: A1. Informare si promovare in randul somerilor si persoanelor inactive, in vederea selectiei si includerii acestora in grupul tinta al proiectului
A1.1 Organizarea si derularea unei campanii de informare si promovare in randul somerilor si persoanelor inactive in vederea selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului
Rezultat previzionat/A1.1.
-1 campanie de informare si promovare in randul somerilor si persoanelor inactive in scopul
selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului;

  • 202 de persoane selectate, din randul somerilor si persoanelor inactive, cu accente pe
    somerii de lunga durata, lucratori varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor
    cu nivel redus de educatie.

Activitate: A2. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile
A2.1 Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adulþilor, inclusiv acordarea de subventii
Rezultat previzionat A2.1
-202 de persoane inscrise la cursuri de calificare.

Activitate: A3. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii
A3.1. Organizarea si derularea serviciilor de informare si consiliere profesionala
Rezultat previzionat A3.1

  • 202 fise de informare si consiliere profesionala completate
  • 202 rapoarte individuale de consiliere profesionala completate cu recomandari

A3.2 Organizarea si derularea serviciilor de mediere a muncii
Rezultat previzionat A3.2

  • minim 202 planuri de mediere a muncii completate
  • minim 91 de persoane care obtin o oferta de munca/care au un loc de munca

Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 3.240.581,13 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 3.078.552,08 lei din valoarea eligibilă aprobată, iar valoarea cofinantarii este 162.029,05 lei.

Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact proiect:
Manager de proiect,
Stefan Ana
Email: [email protected]