Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț de finalizare proiect

26.09.2022

„Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul și subordinea Școlii Gimnaziale Comuna Frâncești, Județul Vâlcea”

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FRÂNCEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA anunță finalizarea implementării proiectului „Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul și subordinea Școlii Gimnaziale Comuna Frâncești, Județul Vâlcea”

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului a fost dotarea Școlii Gimnaziale comuna Frâncești, județul Vâlcea  cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARS-CoV-2 și evitării creșterii rapide a numărului de infectări în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.

Rezultate obținute: 250 elevi, 79 preșcolari, 67 de profesori, învățători și educatori și persoane din categoria personal auxiliar beneficiază de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virsului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. În urma implementării proiectului elevii și cadrele didactice beneficiază de produse și echipamente de protecție necesare pentru a putea desfășura orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 612.399,56 lei

Valoarea cofinanțării UE: 602.048,56 lei

Dată începere proiect:25.09.2020

Dată finalizare proiect: 30.09.2022

Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 143164

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FRÂNCEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, ROMÂNIA

telefon: 0 767701255, fax: 0 250762632

email: [email protected]