Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 20 februarie 2020 APAVIL SA

Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 10 – 14 februarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare. AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos, comuna Galicea – satul Teiu, comuna Pietrari – satul Ogrăzi, comuna Păuşeşti – satele Șerbăneşti şi Păuşeşti, comuna Buneşti – satul Buneşti; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari; conductă PEHD De 90: comuna Tomşani – satul Tomşani, comuna Galicea – satul Teiu; conductă PEHD D110: comuna Tomşani – satul Bogdăneşti, comuna Mihăeşti – satul Govora; conductă PE Dn 125: comuna Galicea – satul Teiu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Cernişoara – satul Groşi, comuna Șirineasa – satul Slăviteşti şi comuna Măldăreşti – satul Ciupa. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului. PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti; s-a curăţat şi decolmatat manual grătar captare Râmeşti; s-a curăţat SPAU cu hidrojetul şi s-a înlocuit pompă defectă în satul Băltăţeni, comuna Tomşani; s-a curăţat şi desfundat reţea de canalizare în oraşul Horezu – strada General Magheru; s-a curăţat ejectorul aferent pompei dozatoare hipoclorit din cadrul Staţiei de apă Cernişoara; s-a refăcut ramă cu capac cămin de canalizare în oraşul Horezu – strada General Magheru; s-a curăţat SPAU şi s-a înlocuit pompă defectă în comuna Șirineasa – satul Șirineasa; s-a executat racord la reţeaua publică de canalizare în satul Ciorăşti, comuna Șirineasa; s-a efectuat spălarea rezervorului de acumulare apă Romani din oraşul Băbeni; s-a montat un apometru nou pe strada Berzelor, comuna Galicea; s-au montat branşamente noi la utilizatori din comuna Mihăeşti – satele Scărişoara şi Govora; s-au înlocuit piese uzate, s-a montat presostat nou şi s-a verificat buna funcţionare a instalaţiei şi a pompelor din cadrul Staţiei de repompare apă potabilă, comuna Pietrari; au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti; s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Șirineasa şi Nicolae Bălcescu; s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău; a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest. APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.