Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE: Se fac angajări la Spitalul Judeţean Vâlcea!

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, organizează concurs in conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, in cladirea situata in str. Remus Bellu nr. 3, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante si temporar vacante:

Durată nedeterminată

ASISTENT MEDICAL GENERALIST:

 • 2 posturi, Secţia Chirurgie Generala – 08.08.2016
 • 1 post, Secţia Urologie – 08.08.2016
 • 1 post., Bloc Operator I ( Chirurgie) – 09.08.2016
 • 4 posturi, UPU SMURD – 10.08.2016
 • 1 post, Compartiment Reumatologie- 16.08.2016
 • 2 posturi, Centrul de Dializa- 16.08.2016
 • 1 post, RMFB Calimanesti- 16.08.2016

INFIRMIER:

 • 1 post, Secţia Pediatrie – 17.08.2016
 • 1 post, Secţia Gastroenterologie – 17.08.2016

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE:

 • 1 post, Secţia Boli Infectioase – 17.08.2016
 • 1 post, Centrul de Dializa – 17.08.2016
 • 1 post, Bloc Operator I ( Chirurgie) – 17.08.2016
 • 1 post, Secţia Chirurgie si Ortopedie Pediatrica – 17.08.2016

Durată nedeterminată:

ASISTENT GENERALIST:

 • 2 posturi, Secţia Pediatrie – 11.08.2016
 • 1 post, UPUSMURD – 11.08.2016

 INFIRMIER:

 • 1 post, Sectia Chirugie si Orotopedie pediatrica – 12.08.2016

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Condiţii generale:
• candidatul are cetăţenie română, cetăţenie a statelor membre U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
• candidatul are domiciliul în România;
• candidatul cunoaşte limba română vorbit şi scris;
• candidatul are capacitate deplină de exerciţiu;
• candidatul are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
• candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice:

– pentru postul de asistent generalist

 •  diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate ;

– pentru postul de infirmier:

 • diploma de şcoala generala si curs de infirmier organizat de OAMGMAMR de furnizorii autorizati de MMFPS cu aprobarea MS-Directia Generala Resurse Umane certificare;

– pentru postul de îngrijitor curăţenie:

 •  şcoala generala;

Concursurile se organizeaza la sediul Spitalului Judeţean de Urgenta Valcea, Str. Remus Bellu nr. 3 si constau in trei probe :

 • proba scrisa va avea loc la datele mentionate mai sus incepand cu orele 10.00
 • proba practica si interviul se vor susţine dupa soluţionarea eventualelor contestatii

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • cerere tip de înscriere (se completează la serv iciul RUNOS);
 • copie BI/CI;
 • diploma de studii (original şi copie xerox)
 • carnetul de munca/dupa caz adeverinţa care atesta vechimea in munca(meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie) ;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 •  curriculum vitae;
 • 10 coli xerox;
 • taxa de înscriere – 50 RON.