Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

SENATOR MATEI CONSTANTIN BOGDAN: Activitatea parlamentară în primul an de mandat

Aflat la primul mandat de parlamentar, senatorul vâlcean Bogdan Constantin Matei și-a prezentat Raportul de activitate al primului său an de când ne reprezintă în Parlamentul României:

„Vizită la sediul Comisiei Europene, unde am purtat discuţii despre sport, paralimpici, importanţa acordată la nivel european voluntariatului, cu membrul Cabinetului de Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport şi cu reprezentantul permanent al Senatului pe lângă Parlamentul European.
În data de 23.10.2017, am luat cuvântul în Plenul Senatului, pentru a susţine propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă 57/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice, prin care judeţul Vâlcea va beneficia prin exploatare de calcar Costeşti-Bistriţa.
De asemenea, pe parcursul primului an de mandat m-am bucurat de numeroase vizite la Parlament ale unor elevi ai Şcolii Gimnaziale „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, ai Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni şi a unor copii instituţionalizaţi la C.T.F. Valea Mare din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş.

Comisiile din care fac parte sunt:
Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi – membru din data de 22.12.2016;
Comisia pentru constituţionalitate libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului – ales secretar din data de 05.01.2017

Grupuri de prietenie:
Grupul parlamentar de prietenie cu Arabia Saudită
Grupul parlamentar de prietenie cu Italia
Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda

Luări de cuvânt: 5
Interpelări: 1
Întrebări: 1
Iniţiative legislative: 52

Ales secretar executiv al PSD Vâlcea la data de 27.01.2017

Interpelare adresată Ministrului Finanţelor Publice pe tema finanţării unui număr de 532 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
Întrebare adresată Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale pe tema finalizării programului naţional de restaurare „Schitul Jgheaburi Stoeneşti”.

O altă propunere legislativă al cărei coiniţiator sunt, alături de colegii mei senatori, face referire la adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului care îşi propune să reglementeze începând cu data de 1 ianuarie 2018, ca plata cheltuielilor prevăzute în articolul 104 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 să se facă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului şi la abrogarea art. 6 din OUG 92/2012 care dispune că educatorii şi învăţătorii încadraţi în sistemul naţional de învăţământ au dreptul să-şi continue activitatea în funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, respectiv învăţământul primar pe care le ocupă cu condiţia absolvirii studiilor universitare de licenţă, în profilul postului, în cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare al ordonanţei.

Tot din anul 2018, de la bugetul de stat, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017 având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plată eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturile salariale.

În perioada 7-8 noiembrie 2017 am participat la Forumul Tinerilor Parlamentari din Uniunea Europeană, care a avut loc la Bruxelles, întâlnire ce a avut ca temă de discuţie „Populismul – ameninţare la integrarea Europeană şi la Democraţie. Am participat la această reuniune în calitate de reprezentant din partea grupului PSD Senat.

Alte iniţiative legislative adoptate în Senat:
– propunere legislativă prin care este interzis exportul de lemne de foc cu diametrul de maxim 20 cm până la 4 m lungime pentru o perioadă de maximum 3 ani;
– proiect de lege pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificările şi complectarea legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prin care se introduce contractul de activitate sportivă;
– iniţiativă legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, prin care se elimină aplicarea unui tratament diferenţiat beneficiarilor de pensii anticipate parţiale;
– proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor din România;
– legea prevenţiei;
– propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, care doreşte înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului;
– proiect de lege care propune reglementarea potrivit căreia începând cu 01.07.2018 valoarea punctului de pensie să fie de 1.100 lei.

Iniţiative legislative:
Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Se introduce un nou alineat: „Olimpiadelor Gimnaziilor la fazele naţionale şi Olimpiadelor Naţionale ale Sportului Şcolar li se pun la dispoziţie gratuit bazele şi instalaţiile sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu obligaţia respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor acestora.
Această propunere are ca scop încurajarea evenimentelor sportive şcolare spre sportul de performanţă care nu se poate realiza decât prin desfăşurarea acestor competitii în condiţii optime”.