Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cristian Buican, unic iniţiator al unei propuneri legislative ce vizează sancţionarea practicilor comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

Deputatul PNL Cristian Buican, tototdată şi secretar al Camerei Deputaţilor, este unic iniţiatoral unei propuneri legislative ce vizează sancţionarea practicilor comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar. Proiectul a fost supus adoptării în procedură de urgenţă, la elaborarea lui contribuind şi specialişti din Ministerul Agriculturii, precum şi principalele organizaţii ale producătorilor agricoli şi din industria alimentară care au fost consultate.

“Consultarea şi elaborarea propunerii legislative au constituit sarcini complexe, întrucât aceasta este prima reglementare de pe piaţa românească a raporturilor dintre furnizorii de bunuri agricole şi alimentare şi cumpărătorii comercianţi ai acestora. Existenţa pe piaţă a unor practici anticoncurenţiale şi inechitabile faţă de producători, folosirea neloială în anumite ocazii a forţei de negociere mult mai mare a lanţurilor de retail au generat, nu doar nemulţumire în rândul producătorilor şi al consumatorilor direcţi, ci şi distorsiuni în lanţul de producţie, comercializare, consum. În ultimă instanţă, cetăţeanul a fost afectat în diferitele sale calităţi de producător, de lucrător, de consumator. Uniunea Europeană însăşi a recunoscut că aceste practici neloiale, bazate pe marea diferenţă de forţă de negociere a actorilor din piaţă, trebuie să fie eliminate şi în ţările care, ca România, nu au o legislaţie specifică. Din aceste motive a fost emisă DIRECTIVA (UE) 2019/633 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar a cărei transpunere în legislaţia naţională trebuie făcută până la 1 mai 2021.
Situaţia contractelor dintre furnizori şi cumpărătorii comercianţi reprezintă în sine o importantă problemă socială, accentuată după accederea României în Uniunea Europeană, problemă pe care diversele guverne au ezitat să o rezolve printr-o reglementare judicioasă. În ce ne priveşte, am avansat ideea acestei reglementări anterior adoptării directivei europene, dar trebuie să recunoaştem că apariţia acesteia ne-a facilitat demersul ulterior şi a fost un argument puternic pentru solicitarea şi aprobarea adoptării propunerii legislative în procedură de urgenţă.
Prin adoptarea acestei propuneri legislative sunt apărate drepturile producătorilor, cumpărătorilor comercianţi şi consumatorilor respectându-se în mod echitabil, interesele fiecăreia dintre părţi. Această lege este exemplară în sensul că răspunde aşteptărilor societăţii româneşti de a adopta o legislaţie naţională care, respectând obligaţiile europene, să fie în interesul cetăţenilor. Adoptând legea răspundem în acelaşi timp solicitărilor Uniunii prin Directiva 663/2019”, a explicat liderul PNL Vâlcea.