Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Judecătoria RÂMNICU VÂLCEA răspunde ATACURILOR privind transparenţa instituţională

În urma articolului “Judecătoria Râmnicu Vâlcea ÎNCALCĂ LEGEA!”, apărut pe pagina web a bisăptămânalului „Ziarul de Vâlcea” din care ar reieşi că Judecătoria Râmnicu Vâlcea încalcă legea prin omisiunea conducerii instanţei de a răspunde unor întrebări adresate de Tiberiu Pîrnău, conducerea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, reprezentată de judecătorul Alina Constantinescu, a făcut o serie de precizări.

Prezentăm, în rândurile de mai jos, un comunicat de presă al instituţiei de justiţiei, care explică pe larg situaţia creată.

„În vederea corectei informări a publicului, principiu încălcat de articolul publicat pe pagina web a bisăptămânalului „Ziarul de Vâlcea” din care ar reieşi că Judecătoria Rm. Vâlcea încalcă legea prin omisiunea conducerii instanţei de a răspunde unor întrebări adresate de Tiberiu Pîrnău, facem următoarele precizări:

La finalul lunii octombrie a anului 2015, Tiberiu Pîrnău a solicitat personal o întrevedere cu Preşedintele Judecătoriei Rm. Vâlcea, întrucât exact în aceeaşi perioadă s-a emis somaţia de executare în dosarul de executare silită a unui debit principal de 12.000 lei cuprins în două hotărâri judecătoreşti prin care societatea debitoare a bisăptămânalului „Ziarul de Vâlcea”, respectiv SC Pirmar SRL, a fost obligată către Preşedintele Judecătoriei Rm. Vâlcea, cu titlu de daune morale, întrevederea a fost refuzată de acesta din urmă.

La data de 30.10.2015, Tiberiu Pîrnău, a solicitat în scris Preşedintelui Judecătoriei explicit „stabilirea unei zile şi ore pentru o discuţie cu directorul Ziarului de Vâlcea, pe probleme referitoare la modul de aplicare a justiţiei în judeţul Vâlcea, solicitând răspuns scris (anexa 1).

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei Rm. Vâlcea i-a transmis solicitantului adresa nr. 205/BIRP/2.11.2015, prin care i s-a adus la cunoştinţă că a fost stabilită ziua de miercuri, 4.11.2015, ora 14.00, când domnul judecător Marius Alexandru

Lumineanu – la acea dată Vicepreşedinte al instanţei – îi stă la dispoziţie. De asemenea, i s-a solicitat petiţionarului să confirme prezenţa sa şi să prezinte, pe larg, temele de discuţie. Se impune a fi subliniat că la nivelul instanţei a fost desemnat în scopul arătat

Vicepreşedintele instanţei, întrucât Preşedintele instanţei, domnul judecător Mihai Bogdan Mateescu se afla în raporturi execuţionale cu societatea editoare a ziarului unde solicitantul şi-a expus calitatea de director, tocmai pentru a nu crea vreo aparenţă de lipsă de obiectivitate, (anexa 2)

În aceeaşi zi, Tiberiu Pârnău înaintează o serie de întrebări, care au fost redirecţionate domnului judecător Marius Alexandru Lumineanu, pentru a fi avute în vedere la întâlnirea fixată anterior.

– Petiţionarul Tiberiu Pîrnău nu s-a prezentat la data şi ora fixate de conducerea instanţei, ca efect al solicitării sale, despre care a fost informat şi pentru care a înaintat o serie de întrebări (anexa 3).

Judecătoria Rm. Vâlcea subliniază că, deşi conducerea sa nu are nicio obligaţie expresă de a oferi interviuri sau de a participa la discuţii cu presa, a manifestat mereu deschidere faţă de instituţiile mass-media, oferind, de fiecare dată când i-au fost solicitate, precum şi din oficiu – cu ocazia întâlnirilor publice – în limitele legii şi regulamentului, informaţii de interes public. Chiar şi în contextul existenţei unor raporturi execuţionale în curs şi faţă de antecedenţa denigratoare a Ziarului de Vâlcea, disponibilitatea a fost confirmată, directorul acestui ziar fiind cel care nu a asigurat prezenţa la discuţii pentru data şi ora pe care tot acesta le-a solicitat.

Conducerea instanţei consideră regretabile încercările de a aduce la cunoştinţă publică fapte nereale legate de activitatea sa, subliniind totodată că aspectele jignitoare din conţinutul articolului menţionat vor face obiectul unui nou demers judiciar”, se arată în comunicatul de presă.