Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

80,88 % rata de promovare înregistrată în județul Vâlcea la Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ – înainte de contestații

Procentul de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8 ), înregistrat în județul Vâlcea, în urma desfășurării probei scrise din cadrul Examenului Național pentru Definitivare în Învățământul Preuniversitar, este cu 3,91 %, peste procentul înregistrat la nivel național. Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 25 iulie, ora 11:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat, rata de promovare la nivel național, înainte de contestații, fiind de 76, 97%.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 110 candidați, cu nota de examen între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minim nota de examen 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen (notă inspecţie 1, notă inspecţie 2, notă protofoliu şi notă proba scrisă), nota la proba scrisă având o pondere de 70% în calculul notei de examen.

Din totalul celor 136 candidaţi cu lucrări evaluate, 110 candidați au obținut note de examen situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia:

  • 1 candidat a fost notat cu 10 la toate probele, obținând nota de examen: 10;
  • 43 de candidaţi au nota de examen între 9 şi 10;
  • 66 candidaţi au nota de examen mai mare sau egală cu 8 şi  mai mică ca 9.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la Centrul de Examen Colegiul Economic astăzi, 25 iulie, până la ora 20.00 și mâine – 26 iulie, între orele 9.00 – 12.00 şi online la adresa de email: [email protected] . Modelul cererii de contestaţie se găseşte pe site-ul ISJ Vâlcea: www.isjvalcea.ro . Aceasta trebuie să fie însoţită de copie după CI / paşaport şi un număr de telefon pentru confirmare.

Rezultatele finale vor fi publicate în Centrul de Examen COLEGIUL ECONOMIC, la adresa http://definitivat.edu.ro și pe site-ul I.S.J. Vâlcea , în data de 1 august 2023.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.