Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

15 şcoli din Vâlcea vor fi evaluate de ARACIP

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea anunţă că, în perioada ianuarie – martie 2015, nu mai puţin de 15 şcoli din judeţul nostru vor fi evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Cinci şcoli din Vâlcea au fost deja evaluate, fiind vorba de unităţi de învăţământ din localităţile Bujoreni, Berislăveşti, Câineni, Frânceşti, Buneşti. Proiectul va fi monitorizat de inspectorul şcolar management instituţional al ISJ Vâlcea, prof. Adina Dobrete. „Începând de luni, 12 ianuarie 2015, ARACIP dă startul la evaluarea externă periodică în 1323 de școli din 41 de județe ale țării și din Municipiul București. Evaluarea externă este finanațată cu bani din proiecte strategice europene. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP implementează două proiecte strategice, «Educație de calitate în școlile din mediul rural – ID 133316» și «Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale -ID 138879», finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, timp de 18 luni, începând cu aprilie 2014. Aceste două proiecte strategice au în vedere pilotarea de noi instrumente de lucru și noi standarde de evaluare prin evaluarea externă a calităţii la 1323 de unități de învățământ din România. Astfel, în perioada ianuarie – martie 2015 vor fi evaluate extern 15 unități de învățământ din mediul rural,din judeţul Vâlcea, în cadrul Proiectului «Educație de calitate în școlile din mediul rural – ID 133316». Evaluarea este realizată de cadre didactice din țară, membre ale Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii (CEAC) . Programarea este afişata pe site-ul ISJ Vâlcea, la departamentul «Noutăţi» şi până în prezent au fost deja evaluate 5 unităţi şcolare cu structură juridică din localităţile Bujoreni, Berislăveşti, Câineni, Frânceşti, Buneşti. Monitorizarea din partea ISJ Vâlcea este realizată de către dna. Dobrete Adina, inspector şcolar management instituţional. Agenda de lucru a fost încărcată, dar toate punctele de pe ordinea de zi au fost atinse, întâlnirile cu elevii, părinţii şi cadrele didactice au descris realitatea şcolii româneşti, particularizând în funcţie de specificul fiecărei şcoli. De asemenea, colaborarea cu autoritatea locală este un punct important urmărit în aceste întâlniri. Activitatea de evaluare externă a şcolilor îşi concentrează atenţia asupra sporirii relevanţei şi obiectivităţii, simplificării procedurilor, optimizării rezultatelor şcolare şi, nu în ultimul rând, asigurării progresului şcolar. Pentru mai multe informații, vizitați pagina web a ARACIP http://aracip.edu.ro /Proiecte strategice” – se arată într-un comunicat de presă al IPJ Vâlcea, semnat de inspectorul şcolar general Ion Gherghinaru.