Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FOTO: INCENDIILE de vegetaţie le dau bătăi de cap pompierilor din VÂLCEA

Ieri, 11 iulie, nu mai puţin de 3 incendii s-au produs pe raza judeţului Vâlcea. În toate cazuri, incendiile s-au declanşat în urma folosirii focului deschis în vederea igienizării terenurilor de resturi vegetale, fără respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Primul incendiu s-a produs pe strada Stolniceni, la sediul unei societăţi comerciale cu profil de comercializare a obiectelor sanitare. Celelalte două s-au produs în Drăgăşani pe strada Rahova şi pe strada Cărămizari.

Conform „Ghidului pentru agricultorii care solicită plăţi pe suprafaţă privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu” (GAEC) nu trebuie să ardeţi miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor etc.).

Prin arderea miriştilor şi a resturilor vegetale distrugeţi materia organică din sol şi poluaţi atmosfera. Dacă nu respectaţi această condiţie, vi se vor aplica reduceri şi excluderi la suma totală de plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC.

Dacă totuşi alegeţi utilizarea focului pentru igienizare trebuie să respectaţi următoarele reguli de prevenire a producerii incendiilor:

• Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă său persoana desemnată în acest sens.
• În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.