Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

BILANȚ IPJ VÂLCEA: În 2020, numărul infracțiunilor au scăzut

Activitățile Poliției Vâlcene în anul 2020 au fost desfăşurate pornind atât de la prioritățile stabilite de Poliția Română în domeniul prevenirii şi combaterii criminalității, precum și direcții de acțiune privind creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prevenirea răspândirii virusului COVID-19, protejarea patrimoniului, siguranţa rutieră sau asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale.

Activitatea inspectoratului a fost concentrată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române, respectiv s-a urmărit: creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus, prevenirea şi combaterea infracționalității organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri și asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Gestionarea resurselor umane reprezintă o prioritate și s-a avut în atenţie, permanent, încadrarea funcţiilor din statul de organizare, astfel că inspectoratul are un procent de ocupare a funcțiilor prevăzute de 89,54%.

În anul 2020, ca urmare a unor contracte de achiziții, inspectoratului i-au fost alocate: 128 de autospeciale, peste 500 de pistoale Beretta, 144 de maiouri antiglonț/ anti-înjunghiere și veste antiglonț. În contextul pandemiei de COVID-9, s-a acordat atenție sporită achiziției de materiale pentru protecția personalului.

În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2020, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, se constată o scădere cu 4,75% a infracțiunilor sesizate față de anul 2019, nivelul infracționalității fiind cel mai scăzut din ultimii 10 ani.

Privitor la infracțiunile contra patrimoniului înregistrăm scăderi de 15,85%, o pondere importantă din infracțiunile contra patrimoniului o deţin furturile 54,66%.

În ceea ce privește tâlhăriile sesizate, au fost înregistrate scăderi de 18,18%.

În politica de combatere a criminalităţii, eforturile s-au concentrat pe contracararea infracţiunilor grave săvârşite contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanei.

Referitor la activitățile desfășurate pentru deservirea comunității, polițiștii vâlceni au intervenit la 17.545 de apeluri primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, începând cu data de 16.03.2020, zilnic, polițiștii vâlceni au desfăşurat activităţi atât în patrule independente, cât şi mixte cu jandarmi, militari şi poliţişti locali, pentru prevenirea/limitarea răspândirii nouluu coronavirus SARS-COV-2.

Pe parcursul derulării activităţilor pentru prevenirea/limitarea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 și reducerii efectelor asupra populației, poliţiştii au constatatat 40 de infracţiuni circumscrise cadrului legislativ în materie și au aplicat 14.260 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 11.000.000 lei.

Anul trecut, polițiștii vâlceni au emis 242 ordine de protecţie provizorie şi 236 ordine de protecţie, măsurile adoptate contribuind la prevenirea unor posibile alte cazuri de violenţă domestică.

În perioada supusă analizei, poliţiştii de proximitate au organizat şi participat la 1.639 de activităţi preventive în comunitate, 509 cu asociaţiile de proprietari și 291 în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ. De asemenea au fost organizate 523 de activităţi de prevenire în rândul persoanele vârstnice.

Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a delincvenţei juvenile şi siguranţa celor care le frecventează, reprezintă preocupări primordiale ale Poliţiei Române în fiecare an şcolar.

Având în vedere că perioada analizată a fost afectată de pandemia generată de virusul SARS-COV-2, cursurile în unitățile de învățământ au fost suspendate, fapt ce a generat o scădere considerabilă a criminalității în zona și în incinta unităților de învățământ. De asemenea, în cadrul I.P.J. Vâlcea a fost înființat Biroul Siguranță Școlară.

Pentru siguranța participanților la traficul rutier, în anul 2020, poliţiştii rutieri au organizat 1.382 de acţiuni, fiind constatate 379 de infracțiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, au fost aplicate 28.337 de sancţiuni contravenționale și au fost reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce 4.585 de permise de conducere şi 1.360 de certificate de înmatriculare.

Din analiza datelor statistice, se constată că, în anul 2020, numărul accidentelor rutiere cu victime a scăzut cu peste 26% față de anul 2019. Principalele cauze generatoare ale acestor accidente au avut următoarele procente: abateri bicicliști 18,12%, viteză neadaptată la condițiile de drum 12,21%, nerespectarea distanței între autovehicule 11,40%, neacordare prioritare vehicule 9,97% și neacordare prioritate pietoni 5,90%.

În anul 2020 au fost sesizate 29 infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, 9 infracţiuni la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului, 18 infracţiuni la regimul materialelor explozive. În cadrul dosarelor penale întocmite au fost ridicate în vederea confiscării 28 arme de foc (20 letale şi 8 neletale) şi 1457 cartuşe.

În perioada de referinţă au fost anulate 126 permise de armă şi 6 au fost suspendate.

În urma celor 84 acţiuni desfăşurate şi a celor 19 percheziţii au fost ridicate în vederea confiscării 178,5 kg carne vânat, 22 trofee vânat, a fost indisponibilizat un autovehicul, 771 kg articole pirotehnice, 24,14 kg şi 38,2 litri produse protecţia plantelor.

În cursul anului 2020 efectivele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat 202 acțiuni și au executat 15 percheziţii, ale căror rezultate au contribuit la probarea dosarelor avute în instrumentare.
În anul 2020 au fost soluţionate 356 dosare penale privind infracţiuni de natură economică din care 26 cu trimitere în judecată fiind emise 23 rechizitorii.

Activităţile de prevenire şi combatere a delictelor silvice sunt deosebit de importante având în vedere că fondul forestier la nivelul judeţului Vâlcea ocupă aproximativ 46% din suprafaţa totală. Au fost continuate acţiunile comune cu I.J.J. Vâlcea, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Vâlcea, Direcţia Silvică şi cu Garda Forestieră .

Pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice s-au desfăşurat activităţi în baza planului ,,SCUTUL PĂDURII”, organizându-se 400 de acțiuni, fiind sesizate 376 de infracțiuni, aplicate 333 de sancțiuni contravenționale și confiscați peste 2.500 m3 de material lemnos.

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, la nivelul judeţului Vâlcea, cu participarea I.P.J. Vâlcea, I.J.J. Vâlcea, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Vâlcea şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură a fost întocmit Planul comun de acţiune ,,STOP BRACONAJULUI”.

În perioada analizată au fost înregistrate 37 dosare penale care priveau infracţiuni în domeniul piscicol, întocmite din oficiu, în urma investigaţiilor realizate de poliţişti.

De asemenea, în urma celor 135 acţiuni şi 158 controale au fost aplicate 99 sancţiuni contravenţionale şi s-a reuşit confiscarea mai multor bunuri, respectiv 812 kg peşte, 18 bucăţi plasă de pescuit monofilament, 110 plase fir textil şi plurifilament, 9 ambarcaţiuni, 4 motoare ambarcaţiuni, 2 prostovoale, 25 alte unelte de pescuit, 4 autovehicule.

Referitor la activitatea de urmărire naţională şi internaţională, au fost puse în executare 102 mandate și sentințe penale. În anul 2020, s-au desfăşurat activităţi specifice de supraveghere judiciară faţă de 128 persoane aflate sub control judiciar şi faţă de 14 de persoane arestate la domiciliu.

Polițiștii criminalişti au efectuat peste 1.700 de cercetări la fața locului și deplasări pentru alte evenimente și au ridicat peste 6.900 de urme de diferite categorii, care au condus la identificarea sau probarea vinovăției a 44 de persoane.

Luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat 399 misiuni, respectiv percheziţii, escorte, aplanări de conflicte, dispozitiv antitero, executări de mandate şi alte activităţi de sprijin pentru structurile operative, neînregistrându-se evenimente deosebite. Personalul Serviciului pentru Acţiuni Speciale împreună cu psihologii inspectoratului, dar şi ofiţeri de ordine publică au desfăşurat sesiuni de instruire tactică a personalului din structurile de ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi, reuşindu-se pregătirea a 279 poliţişti şi 36 studenţi şi elevi.

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, precum şi protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, destructurarea grupărilor infracţionale, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române, reprezintă obiectivele stabilite de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea pentru anul 2021.