Acasă Arhiva Primaria Olanesti risca sa piarda un proiect de 3.37 milioane euro

Primaria Olanesti risca sa piarda un proiect de 3.37 milioane euro

           ” Din cauza birocrației și a dezinteresului, ” zilele trecute, Carmen Alexandrescu, directorul Direcției de Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, a propus modificarea contractului de asociere cu Primăria Olănești și revocarea Hotărârii nr. 166/7 octombrie 2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Vâlcea cu Primăria orașului Băile Olănești în vederea implementării proiectului Dezvoltarea integrată a stațiunii Băile Olănești, în cadrul Programului Phare 2004 2006, Dezvoltarea infrastructurii regionale ” primarul din Olănești, Viorel Cioteanu, se lăuda peste tot că , în cadrul acestui proiect, va fi reabilitată și dezvoltată infrastructura din stațiunea Băile Olănești: parcul public din centrul localității, străzi și trotuare, alei de acces la izvoarele minerale consacrate pentru tratament, amenajarea unui parc balnear – centru de tratament, parcare supraetajată în centrul stațiunii și piscină balneară acoperită

 

             Totul a început la data de 7 octombrie 2005, când Consiliul Județean Vâlcea a încheiat Contractul de asociere nr. 9499/6405 cu Primăria orașului Olănești în vederea implementării unui proiect de dezvoltare a infrastructurii regionale în cadrul Programului Phare 2004 2006 Coeziune Economică și Socială. În cadrul acestui program, la nivelul județului Vâlcea au fost depuse șapte proiecte dintre care două (Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia și Proiect de dezvoltare integrată a stațiunii Băile Olănești) sunt finanțate din bugetul Programului Phare 2005. Celelalte  proiecte au fost aprobate pentru finanțare din fonduri structurale, urmând a fi „maturizate” în următoarea perioadă din bugetul Programului Phare 2004 2006, fără a fi necesară o cheltuială din bugetul județului Vâlcea. Direcția de Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană (DDPIE) din cadrul Consiliului Județean Vâlcea a elaborat în cadrul acestei licitații de proiecte, simultan trei aplicații, pentru două dintre ele având calitatea de solicitant (Centrul de Expoziții de la Seaca și Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii generale și turistice în zona cultural istorică a Depresiunii Horezu) și în al treilea proiect având calitatea de partener (că limănești 2007 dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneară că limănești că ciulata). Concomitent cu aceste trei proiecte, Consiliul Județean Vâlcea s-a implicat, de asemenea, ca partener în alte trei proiecte (Băile Olănești, Băile Govora și Drăgășani), nu doar formal, prin adoptarea unor hotărâri de asociere privind implementarea proiectelor respective, cu consiliile locale aplicante, ci efectiv participând activ prin personalul DDPIE la elaborarea, traducerea sau finalizarea unor documente.

 

             Proiectul schimba complet fața orașului

 

             Proiectul de dezvoltare integrată a stațiunii Băile Olănești este unul dintre proiectele pentru care Consiliul Județean Vâlcea a lucrat continuu, pe toată durata de elaborare a documentației, alături de firma de consultanță desemnată de Primăria orașului Băile Olănești, prin implicarea activă a mai multor salariați din Direcție în realizarea documentelor juridice, economice și financiare. Proiectul denumit „Dezvoltarea integrată a stațiunii balneare Băile Olănești” are o valoare totală de 3,37 milioane de euro, din care fonduri Phare de 2,27 milioane de euro și fonduri de la bugetul de stat și județean de 757.000 de euro. Primarul din Olănești, Viorel Cioteanu, se lăuda peste tot că , în cadrul acestui proiect, va fi reabilitată și dezvoltată infrastructura din stațiunea Băile Olănești: parcul public din centrul localității, străzi și trotuare, alei de acces la izvoarele minerale consacrate pentru tratament, împreună cu mobilierul urban; plus amenajarea unui parc balnear – centru de tratament, parcare supraetajată în centrul stațiunii și piscină balneară acoperită, ambele disponibile atât în sezonul rece, cât și în sezonul cald împreună cu facilitățile aferente.

 

             Avea capacitatea primăria de a derula un astfel de proiect?

 

             În intenția de acorda un sprijin egal tuturor primăriilor care au folosit această oportunitate de finanțare și de a încuraja dezvoltarea de parteneriate, conducerea Consiliului Județean Vâlcea a aprobat toate demersurile propuse pentru finalizarea acestor proiecte. Fără implicarea Consiliului Județean Vâlcea în elaborarea proiectului de la Băile Olănești nu exista nici o șansă ca să primească finanțare prin programul Phare. Concret, în ceea ce privește experiența în proiecte similare în ultimii cinci ani nu putea fi îndeplinită de Primăria Băile Olănești, deoarece aceasta nu a derulat astfel de proiecte de valoare și complexitate similare. În plus, angajații primarului Cioteanu nu au mai implementat astfel de proiecte și nici nu cunoșteau limba engleză la nivel satisfăcă tor. Toate aceste aspecte sunt menționate într-un raport întocmit de Carmen Alexandrescu, directorul Direcției de Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Vâlcea. „La realizarea aplicației de la Băile Olănești, salariații direcției au răspuns solicitărilor consultanților zi și noapte, fără restricționarea intervențiilor. Cu trei zile înainte de termenul limită pentru depunerea proiectelor la nivel național, în condițiile unui stres maxim determinat de apropierea termenului limită și complexitatea celorlalte trei aplicații pe care Direcția de Integrare se angajase să le elaboreze și care trebuiau finalizate în timp util, primul dintre cele patru exemplare ale proiectului de la Olănești a fost revizuit și îndosariat de conducerea Direcției. Celelalte exemplare ale proiectului au fost realizate după acest exemplar martor. Mai mult, conform contractului de asociere cu Primăria Olănești, obligația în ceea ce privește implementarea proiectului menționat revine doar Consiliului Județean Vâlcea. Schimbarea echipei de implementare a proiectului nu este acceptată de autoritatea de management a programului până la data semnării contractului de finanțare, adică până după semnarea contractului de executare a lucrărilor cu ofertantul care va fi declarat câștigător la sesiunea de deschidere a ofertelor din data de 4 decembrie 2006 și numai pentru motive întemeiate, fundamentate”, precizează Carmen Alexandrescu, directorul Direcției de Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană .

 

             Consiliul Local al orașului Băile Olănești a refuzat sistematic să colaboreze

 

             Din momentul depunerii proiectului (luna octombrie 2005) și data lansării anunțului de licitație a contractului de lucrări (luna octombrie 2006), proiectul a suferit modifică ri în cursul „maturizării” realizate de asistența tehnică . Aceste modifică ri nu au putut fi însușite de că tre Consiliul Județean Vâlcea, deoarece în tot acest timp Consiliul Local al orașului Băile Olănești a refuzat sistematic să colaboreze,  deși instituția noastră și-a manifestat în numeroase rânduri disponibilitatea de a participa la maturizarea proiectului. De asemenea, includerea proiectului menționat în lista proiectelor finanțate din bugetul Programului Phare 2005 a fost obținută în urma demersurilor conducerii Consiliului Județean  Vâlcea. Cu puțin timp înainte de predarea proiectelor tehnice la Ministerul Integrării Europene de că tre firma de consultanță care a asigurat Asistența Tehnică a Programului – OVE ARUP, deoarece proiectul de la Olănești nu figura pe lista proiectelor finalizate și care urmau să obțină finanțare prin Bugetul Phare 2005, Consiliul Județean Vâlcea a făcut numeroase demersuri în favoarea proiectului la consultant. Consultantul a fost invitat la sediul instituției în vederea deblocă rii proiectului, deoarece acesta nu primise nici o documentație de la proiectantul inițial, care nici măcar nu semnase până la acea dată contractul de subproiectare cu firma OVE ARUP. În cadrul discuțiilor de la sediul Consiliului Județean Vâlcea a fost evidențiat impactul pe care realizarea acestui proiect îl va avea nu doar pe plan local, ci și la nivel județean, consultantul acceptând să facă toate eforturile  pentru finalizarea acestui proiect în termenul impus de Ministerul Integrării Europene.

 

             Primăria Olănești rămâne „surdă” la solicitările Consiliului Județean

 

             Cu toate demersurile Consiliului Județean Vâlcea, în acest moment, Direcția de Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană se află în imposibilitatea de a se achita de obligațiile care îi revin privind implementarea proiectului, obligații prevăzute în contractul de asociere (act însușit prin hotărâri de cele două autorități implicate). Directorul Carmen Alexandrescu a contactat în mod repetat Primăria orașului Băile Olănești, însă până la această dată nu deține un exemplar scris sau în format electronic din documentația tehnică , deși aceasta a fost elaborată în colaborare cu proiectantul inițial desemnat de Primărie. Totodată, s-a descoperit că cei din primărie nu sunt familiarizați cu conținutul proiectului, în vederea pregătirii licitației internaționale de execuție a lucrărilor. Conform Contractului de asociere nr. 9499/6405/07.10.2005, Consiliul Județean Vâlcea are obligația de a aproba documentația tehnico-economică , faza studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții menționat. Ca atare, Consiliul Județean Vâlcea nu-și poate însuși modifică rile și completările operate de asistența tehnică în cursul maturizării proiectului și nici nu dispune de noile valori ale bugetului proiectului. Deși Consiliul Local al orașului Băile Olănești își declară în scris „interesul pentru o colaborare fructuoasă, bazată pe încredere și sprijin reciproc”, în fapt încalcă în mod flagrant prevederile contractului de asociere. Având în vedere gravele consecințe care decurg din neimplementarea proiectului în termenii și condițiile aprobate (pierderea finanțării, penalități, includerea pe lista neagră a solicitantului și partenerului) și ținând cont că Direcția Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană nu poate să implementeze acest proiect, directorul Carmen Alexandrescu propune modificarea contractului de asociere cu Primăria Olănești sau a revocă rii Hotărârii nr. 166/07.10.2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Vâlcea cu Consiliul Local al orașului Băile Olănești în vederea implementării proiectului Dezvoltarea integrată a stațiunii Băile Olănești, în cadrul Programului Phare 2004 2006, Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea infrastructurii regionale.

Andrei Bacalu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.