Acasă Arhiva MISTERUL „DOASARULUI ALPEX”

MISTERUL „DOASARULUI ALPEX”

          Suntem obișnuiți săprimim la redacție tot felul de documente, înscrisuri oficiale și fotografii, toate legate de cazuri care nemulțumesc mai mult sau mai puțin pe autorii trimiterilor lor. Firesc, luăm în investigare toate solicitările, făcând copii După cele ce ni se trimit, restituind originalul, la cerere. până acum, nu ne-am aflat în situația inedităde a primi documente despre care săni se spunăcă au fost furate de autori necunoscuți din arhiva unei instituții județene și că aceasta a fost văduvităde prezența lor în arhivă. Săptămâna trecută, am primit un dosar cu înscrisuri oficiale emise în perioada 1990-1993, toate privind vânzarea prin licitație a imobilului din strada General Magheru, nr.19, fosta clădire a Grupului de Pompieri Rm. Vâlcea. Documentele încopciate într-o mapăde carton, pe care le-am denumit „Dosarul ALPEX”, ar trebui săstea în arhiva Consiliului Județean sau a Primăriei Rm. Vâlcea și de aceea, la cerere, le punem la dispoziția solicitanților, în cazul în care mai au nevoie de ele. Cum asupra licitației vânzării cumpărării acelui imobil planeazămulte suspiciuni suspiciuni lovite de nulitate prin prescrierea efectelor produse dăm publicității, în premieră, istoricul vânzării cumpărării și factorii care au mijlocit „norocul” peremistului Nicolae Pătru că ci acesta este fericitul cumpărător. 

          Precizare 

        Despre „Dosarul ALPEX”, am mai scris, în acest an. Atunci am atras atenția asupra faptului că firma cumpărătoare a imobilului în cauzănu are în proprietate și terenul aferent acestuia, pentru care atunci s-a convenit plata unei taxe anuale de concesionare. Citat: „Terenul aferent imobilelor ( ), în supraFață de 2696, 38 m.p. ( ), se concesioneazăpe durata existenței imobilelor cu taxa anuală de concesionare de 161.760 lei, reprezentând 1500 lei/ m.p. anual”. De aici se vede că firma cumpărătoare, SC APLEX SRL patron Nicolae Pătru – nu avea dreptul de a înstrăina terenul menționat fărăconsimțământul proprietarului (Prefectura sau Consiliul Județean, acum) și conform clauzelor contractuale taxa anuală de concesionare trebuia renegociată, conform ratei reale a inflației. Ne-am obișnuit să-l vedem pe la televiziunile locale pe Nicolae Pătru liderul județean al PRM dorind săne transmităcalități de justițiar, de om al dreptății și al cinstei în societate. Nicicând, noi, nu l-am pus la îndoialăpe omul Nicolae Pătru, considerând că omul, în afaceri, mai poate și greși. Dar, ca politician, săte bați cu că rămida-n piept vorbind de cinste și de corectitudine în societate, în condițiile în care greșești (ca orice om normal), ni se pare de neiertat. Firma ALPEX a vândut imobilul în cauză, succesiv, unor firme unde acționar majoritar este tot Nicolae Pătru și, pe deasupra, ultima firmăîn posesia că reia au intrat imobilele nu și-a plătit taxa de concesiune decât După semnalarea noastrădin ziar. Deci, ignorarea clauzelor contractuale cu un curaj inexplicabil, indemne pentru un justițiar. „Dosarul ALPEX” prezintămari mistere, de la cumpărare până -n prezent. Vânzarea proprietății, în folosul aceluiași individ, prin mai multe firme ale sale, ascunde ceva. Ceva ce reprezintăun mister. De asemenea, existența ilegalăa terenului aferent imobilelor ALPEX în proprietatea Consiliului Județean, pe când acestea se aflăîn intravilanul municipiului Rm. Vâlcea, creeazăun alt mister. De aceea, considerăm că interesul legitim al semnatarului acestor rânduri este acela de a prezenta cazul și de a sesiza Primăria Râmnicului pentru a face demersurile legale impuse de situație și cei 2696,38 m.p. de teren concesionat în buricul târgului săajungăla adevăratul proprietar.  

          Așa au început toate

        Prin luna decembrie a anului 1990, conducerea Prefecturii Vâlcea, reprezentatăde Octavian Fieroiu prefect și Nicolae Olteanu secretar, a cerut Ministerului de Interne imobilul în care funcționa Grupul de Pompieri Militari. Acesta, însoțit de un teren în supraFață totalăde 4 mii m.p., a fost transmis fărăplată, direcționat, din administrarea M.I. în aceea a Prefecturii Județului. În luna mai a anului 1991, Prefectura a încheiat un contract de închiriere parțialăa suprafeței locative de 210 m.p. supraFață utilăși de 365 m.p., anexă pe o perioadă de 10 ani de zile Organizației județene a FSN, unde președinte era tot Octavian Fieroiu. În acest contract, s-a prevăzut posibilitatea unei subînchirieri cu condiția păstrării integrități materiale a bunurilor. Se pregătea „afacerea” pentru cineva

          Apare Nicolae Pătru

        După Revoluție, subinginerul Nicolae Pătru fost președinte – erou al muncii socialiste la Cooperativa de Consum Olănești Sat, și-a început activitatea de om de afaceri, privatizându-se prin intermediul firmei ALPEX. Nici vorbăde politică , pe atunci. Teama păzea pepenii. Dar vechile „relații socialiste” cu conștiința unor indivizi ce au pus mâna pe Putere, l-au adus în plasa FSN-ului, continuatorul nedeclarat al defunctului PCR. În aceiași lunăcând organizația FSN Vâlcea a închiriat spațiul din strada General Magheru, firma lui Pătru a semnat un contract de subînchirierea unei cote părți din imobil, respectiv 150 m.p. supraFață utilăși 225 m.p. anexe, pentru o chirie de 50 de m.p lunar. În această lună de mai a anului 1991, apar a fi fost întocmite mai multe contracte de subînchiriere cu firma ALPEX, două dintre ele purtând același număr de înregistrare, toate înregistrate la registratura Prefecturii Vâlcea, deși ele nu priveau această instituție (ci Organizația FSN și firma ALPEX). Tot la Prefectură, a fost înregistrat contractul ce conferea subchiriașului ALPEX dreptul de a schimba destinația folosirii imobilului pentru scopuri productive reducându-se chiria de la 50 lei m.p./lunar, la 30 lei m.p. Care o fi fost misterul? Dacă Nicolae Pătru a acceptat o chirie de 50 lei m.p./lunar pentru spațiile destinate unor  birouri de firmă, cum o fi făcut de s-a redus chiria la 30 lei m.p./lunar, pentru spațiile unde va face el producție?

          Licitație cu cântec

        În anul următor, cam prin luna ianuarie 1992, afaceristul Nicolae Pătru a renunțat la contractul de subînchiriere a spațiilor, cu condiția ca acestea săfie scoase la vânzare prin licitație, dictând condiții proprietarului de drept. La rândul său și organizația FSN (președinte era, atunci, cel care îndeplinea și funcția de prefect recte, Octavian Fieroiu) a înștiințat Prefectura că renunțăla calitatea de chiriaș al spațiilor din str. General Magheru, cu condiția scoaterii lor la licitație. În mod firesc, în fața unor astfel de pretenții trebuia ca SC ALPEX SRL și Organizația Județeanăa FSN săparticipe la licitație. că doar nu pentru asta au renunțat la închiriere și subînchiriere? Dar, nu! Mister total. Printr-o decizie ciudată, Prefectura a anunțat scoaterea la vânzare prin licitație publică a imobilului, inclusiv anexele lui, fărăsăținăseamăcă acest imobil a fost trimis în administrarea Prefecturii în condițiile Decretului nr. 409/1955 care nu conferădreptul de proprietate. Prefectura vindea ceva ce nu era a ei. ªi ce dacă interesele o cer? Printr-o decizie ulterioară, s-a constituit o comisie de pregătire și desfășurare a vânzării prin licitație publică , licitația publică fiind stabilităa avea loc la 9 martie 1992. La acțiune s-au înscris, inițial, firmele TOURIMEX, COSUMCOOP SUTEªTI, PROIECTING SRL, „LA DRÃGUÎA” SRL și ALPEX. Mai apoi, se contureazăun nou mister. După plătirea taxei de participare, două firme se retrag și rămân în cursădoar ALPEX, „LA DRÃGUÎA” și PROIECTING. La licitația oficială, se pleacă de la suma de 15,2 milioane lei vechi. ALPEX oferă13 milioane lei vechi, PROIECTING crește la 16,8 milioane lei ROL și „La Drăguță” crește prețul până la 17,6 milioane lei vechi. ªi pauză. Licitația este adjudecatăde Nicolae Pătru cu suma de 18,5 milioane lei vechi. Imobilul din str. General Magheru a fost evaluat la suma de 14,464 milioane lei vechi și a fost vândut LEGAL cu suma de 18,5 milioane lei vechi, cu plus de peste 4 milioane ROL.

          Începe dansul

        Conform  regulamentului de desfășurarea licitației, prețul de 18,5 milioane lei trebuia săfie achitat de câștigător în termen de 15 zile. Misterul reapare. Deși nu s-a achitat integral suma adjudecată, la Prefectura Vâlcea a fost înregistrat contractul încheiat cu ocazia vânzării-cumpărării (la 20.03.1992 data semnării tranzacției imobiliare, firma ALPEX         achitase doar garanția de participare în sumăde 1,5 milioane lei vechi). De ce? Mister Trebuie săvăreamintim că licitația a avut loc la data de 9 martie 1992 și actul de proprietate în favoarea ALPEX s-a semnat la data de 20 martie 1992. această informație furnizatăeste necesarăpentru amplificarea misterului, deoarece la data de 16 martie 1992 (datăintermediară, când încă nu se semnase contractul de vânzare cumpărare) firma ALPEX a cerut Prefecturii diminuarea prețului licitației cu contravaloarea unor lucrări de reparații făcute la clădire pe vremea când subînchiria o cotăparte din imobil. Deci, nu 18,5 milioane lei, ci 16,9 milioane lei, trebuiau achitați. Destul de ciudat, nu? Credeți că Prefectura nu a acceptat solicitarea? Văînșelați? În urma unei așa zise verifică ri, Prefectura a acceptat  săse scadăvaloarea de 1,6 milioane lei vechi din totalul de 7,7 milioane ROL pretinse inițial de Nicolae Pătru cu titlul de „reparații”. Factorii de decizie ai acestei înlesniri au fost Octavian Fieroiu prefect , Nicolae Olteanu secretar și Elena Catană consilier juridic.

          Final temporar

        Misterul din jurul vânzării-cumpărării imobilului impozant situat în zona zero a municipiului capitalăde județ, nu va fi dezlegat niciodată. Dacă vreodatăse va încerca acest lucru, trebuiesc „consultați” sub hipnozăOctavian Fieroiu, Nicolae Pătru, Anton Mițaru, președintele Consiliului Județean, Maria Vasilescu vicepreședintele Organizației Județene a FSN, Nicolae Olteanu secretar, Ion Mischiu subprefect, Dumitru Tărășescu director și că tălin Statie director. În afara afaceristului Nicolae Pătru, toți cei nominalizași mai sus erau membri marcanți ai FSN Vâlcea. În încheiere, pentru sporirea misterului, redăm un fragment dintr-un document oficial în posesia că ruia ne aflăm și care nu a văzut lumina tiparului, niciodată, până acum. El văpoate spune multe. „Vânzarea prin licitație a imobilului din strada General Magheru, nr. 19, a fost singura formăde calmare a spiritelor (ce spirite, ale cui?? – n.r.), asigurându-se pe această cale exploatarea întregului imobil (uite ce-i interesa pe «interesați»! – n.r.) pe de-o parte și pe de altăparte, atragerea la bugetul statului a unor sume de bani, care depășesc de zece ori valoarea de inventar a clădirii (?! – n.r.)”. Ciudatăaritmetică mai știau următorii semnatari ai memoriului: Pătru ROTARU director general în MF, Departamentul Controlului Financiar și al Contabilității, Octavian Fieroiu prefect și Elena Catană  – consilier juridic. Pe document se mai aflădactilografiat și numele secretarului Nicolae Olteanu, însă, mai apoi, acesta a refuzat semnătura olografă. După 14 ani, misterul „DOSARULUI APLEX”, continuă. Iar Nicolae  Pătru, face pe afaceristul cinstit și corect, insultând și calomniind de pe poziția de om politic concetățeni de-ai săi, oameni că rora nici prin Față nu ar trebui săle treacă .

De rușine! Pe când veți avea curaj, domnule primar Mircea Gutău, sătreceți terenul concesionat condiționat firmei ALPEX în proprietatea comunității râmnicenilor și sărenegociați o taxăde concesionare corectăși realistă?  Dreptatea trebuie săînvingă, până la urmă

Romeo Popescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.