Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CERERE DE STRAMUTARE

PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURțI DE CASAțIE ȘI JUSTIțIE

În temeiul articolelor nr. 55, 56 din Codul de procedură penală, formulăm prezenta

 

CERERE DE STRĂMUTARE

 

 a dosarului numărul 1316/P/2006 a Tribunalului Vâlcea, privind pe inculpații Gutău Mircia și Dicu Nicolae, cu termen la data de 13.09.2006, solicitând ca, apreciind temeinicia motivului de strămutare invocat, în vederea asigurării desfășurării normale a procesului penal, să dispuneți:

– atribuirea cauzei spre soluționare unei alte instanțe egale în grad Tribunalului Vâlcea;

– suspendare judecă rii cauzei până la soluționarea cererii de strămutare.

 

Prin rechizitoriul nr. 126/P/2006 al Direcției Naționale Anticorupție secția de combatere a corupției au fost trimiși în judecată inculpații:

– Gutău Mircia, fiul lui Gheorghe și Margareta, născut la 27.04.1957, în comuna Satu Mare, județul Suceava, domiciliat în municipiul Rm . Vâlcea, str. Cpt. D. Mărășeanu, nr. 3, județul Vâlcea, primar al municipiului Rm. Vâlcea, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 254, alin. 1, Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și 

– Dicu Nicolae, fiul lui Nicolae și Elena, născut la 12.01.1953 în comuna Stoenești, județul Vâlcea, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, str. Știrbei Vodă, nr. 3, bl. P2, ap. 18, județul Vâlcea, viceprimar al Municipiului Rm. Vâlcea, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 254 alin. 1 Cod penal și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

 

În fapt, s-a reținut că , inculpatul Gutău Mircia, în calitate de primar al municipiului Rm. Vâlcea a pretins, în perioada aprilie iulie 2006, de la denunță torul Popescu Constantin, atât direct, cât și prin intermediul inculpatului Dicu Nicolae, suma de 50.000 euro, redusă ulterior la 40.000 euro, în scopul îndeplinirii unui act ce intră în sfera atribuțiilor sale se serviciu, respectiv emiterea unui certificat de urbanism, în condițiile solicitate de persoana interesată.

Inculpatul Dicu Nicolae, în perioada aprilir iulie 2006, pe de o parte, l-a ajutat, prin explicitarea solicitărilor, pe inculpatul Mircia Gutău să pretindă de la Popescu Constantin, suma de 50.000 euro, redusă ulterior la 40.000 euro, în scopul îndeplinirii unui act ce intra în sfera atribuțiilor de serviciu ale autorului infracțiunii, respectiv emiterea unui certificat de urbanism, în condițiile solicitate de persoana interesată și care, pe de altă parte, a și primit pentru sine și pentru autorul infracțiunii suma de totală de 25.000 de euro.

Prin rezoluția din 06.07.2006 s-a dispus începerea urmăririi penale Față de inculpații Mircia Gutău și Dicu Nicolae, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000, respectiv art. 26 Cod penal raportat la art. 254 alin. 1 Cod penal și la art. 6 din Legea 78/2000.

Prin ordonanța nr. 8 din 07.07.2006 s-a dispus reținerea inculpatului Dicu Nicolae pe o durată de 24 de ore cu începerea de la 7.07.2006, ora 13,00, până la 8.07.2006, ora 1,30 la aceeași dată fiind pusă în mișcare și acțiunea penală Față de inculpat.

Prin ordonanța nr. 9 din 7.07.2006 s-a dispus reținerea inculpatului Gutău Mircia pe o durată de 24 de ore, cu începere de la 7.07.2006, ora 15,45, până la 8.07.2006, ora 15,45, la aceeași dată fiind pusă în mișcare acțiunea penală Față de inculpat.

Prin încheierea de ședință din data de 7.07.2006, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpatului Dicu Nicolae pe o perioadă de 29 de zile, de la 7.07.2006 până la 5.08.2006 inclusiv, iar prin încheierea de ședință nr. 38/R/11.07.2006, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpatului Gutău Mircia pe o perioadă de 29 de zile, de la 11.07.2006, aceasta fiind și data încarcerării.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Vâlcea sub nr. 1316/P/2006.

La termenul din data de 2.08.2006, instanța de judecată, în conformitate cu dispozițiile art. 300 Cod procedură penală, a dispus revocarea arestării preventive și punerea de îndată în libertate a inculpatului Gutău Mircia, constatând nelegalitate și netemeinicia măsurii preventive.

Considerăm că se impune strămutare judecă rii dosarului la o altă instanță egală în grad.

Strămutarea este un remediu procedural reglementat de Codul de procedură penală, în vederea înlăturării situațiilor care pun în pericol normala desfășurare a unui proces penal datorită unor stări de fapt neconvenabile, existente la locul unde urmează să fie judecată cauza penală care face obiectul acestui proces.

De aceea, legiuitorul se referă la motive temeinice care pot servi la solicitarea strămutării și care nu privesc personal pe vreunul sau chiar toți subiecții oficiali ai unei instanțe, suspiciunea creată nefiind una indvidulaă, ci colectivă, provocată de un climat neprielnic ori de o ambianță defavorabilă.

În speță, în raport de calitățile deținute de inculpații Gutău Mircia și Dicu Nicolae, respectiv acelea de primar și viceprimar ai municipiului Rm. Vâlcea, de legăturile acestora cu conducă torii autorităților publice locale și ai altor instituții publice și nu în ultimul rând, având în vedere reflectarea constanță în presa locală a eventualelor „žrepercursiuni” pe care procesul penal le-ar avea asupra activității primăriei, campanii în favoarea sau defavoarea inculpaților, apreciem că se impune strămutarea cauzei, pentru a se asigura realizarea unui climat de imparțialitate, propice desfășurării normale a procesului penal.

De asemenea, pentru a nu se crea, din aceleași considerente, situații iremediabile în ceea ce privește cercetarea judecă torească în dosarul nr. 1316/P/2006 al Tribunalului Vâlcea Secția Penală, privind pe inculpații Gutău Mircia și Dicu Nicolae, cu termen de judecată la 13.09.2006, în temeiul art. 56 alin. 3 Cod procedură penală, solicităm suspendarea judecă rii cauzei până la soluționarea cererii de strămutare.

Anexăm copia rechizitoriului nr. 136/P/2006 al Direcției Naționale Anticorupție Secția de combatere a corupției, copie de pe încehierea nr. 122 din 2.08.2006 a Tribunalului Vâlcea Secția penală și extrase din presa locală.

Nu s-au mai formulat alte cereri de strămutare în prezenta cauză.

                                                                  

                                                                                     Procuror șef, Daniel Marius Morar