Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

În Râmnic nu vor mai fi case din care să cadă bucăţi în capul trecătorilor

Consilierii locali au aprobat miercuri, 29 februarie 2012,  „Regulamentul privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Reprezentanţii municipalităţii susţin că este benefică creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structurală  a acestora. Imobilele vor fi reabilitate în scopul asigurării „sănătăţii, vieţii, integrităţii fizice şi siguranţei populaţiei, al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum şi a calităţii mediului natural, în condiţiile respectării şi punerii în valoare a specificităţii patrimoniului local şi naţional”, aflăm din raportul instituţiei.

Trebuie spus că autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea programelor multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii. „Din punct de vedere social şi urbanistic, există semnale alarmante privind neaplicarea în practică a măsurilor de intervenţie pentru repararea sau reabilitarea anvelopei clădirilor care reprezintă un nivel ridicat de degradare şi care, în marea majoritate a cazurilor, sunt amplasate în zone centrale, semicentrale, zone protejate, dens populate, fapt de natură să genereze un real pericol public şi să afecteze pe termen lung dezvoltarea teritorială durabilă a localităţilor, conform strategiei şi planurilor de urbanism aprobate la nivelul municipiului”, ne informează primăria.

Obligaţiile

Astfel, proprietarii construcţiilor degradate (autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice) au obligaţia să reabiliteze faţadele imobilelor care prezintă un nivel avansat de degradare. „Ca măsură de protecţie socială, primarul poate propune Consiliului Local, în funcţie de sumele alocate prin buget, preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, la cererea acestora, dacă fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie”, mai aflăm de la reprezentanţii municipalităţii.

În cazul asociaţiilor de proprietari, hotărârea de contractare a împrumutului bancar se ia cu votul a minim 90% din membrii asociaţiei, iar executarea lucrărilor de intervenţie se va finanţa din surse proprii, în cuantum de minim 10% din valoarea de execuţie sau prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată.

Raul Pop